Zambie

Zambie

Novinky
© Foto: Tereza Hronová

V Zambii podporujeme udržitelné zemědělství, adaptaci na dopady klimatické změny a ochranu životního prostředí. Bojujeme také proti podvýživě.

Společně s partnery se snažíme o ochranu krajiny a podporujeme udržitelné zemědělství. Naším cílem je kromě zlepšení úrody především snížení podvýživy u dětí a těhotných a kojících žen.

Kromě podpory místní komunity v oblasti zdraví a výživy zajišťujeme také nové způsoby obživy, představujeme možnosti využití čisté energie a poskytujeme pomoc při nečekaných událostech a katastrofách. Společně s místními organizacemi a autoritami podporujeme ty nejzranitelnější komunity a propagujeme dobré způsoby vládnutí.

V Západní provincii jsme se zaměřili na stavbu bioplynáren. Díky nim lidé používají bioplyn na vaření namísto dřeva z lesů, a omezí se tak odlesňování. Vedlejším produktem bioplynu je pak ekologické hnojivo, které významně zvyšuje produktivitu polí. Kromě toho učíme farmáře využívat biouhel, pomocí jehož pole zadržují vláhu.

V Zambii pomáháme od roku 2017

V Zambii jsme začali pomáhat v roce 2017 těm nejzranitelnějším lidem trpícím nedostatkem finančních zdrojů a podvýživou. Dříve jsme zlepšovali přístup na trhy tak, aby venkované byli finančně soběstační a mohli dále investovat do svého živobytí. Podpořili jsme základní vzdělávání prostřednictvím projektu Postavme školu v Africe. Zaváděli jsme také inovativní přístup k získávání informací o zdraví a správných stravovacích návycích přes mobil (mHealth).

Zambie se řadí mezi země s nejvyšší chronickou chudobou na světě a nejvyššími rozdíly mezi bohatým a chudým obyvatelstvem. Kromě toho se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, extrémně vysokou mírou podvýživy, špatnou infrastrukturou a nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Také projevy extrémního počasí – sucha i povodně – jsou v důsledku klimatické změny stále častější. Lidem v Zambii budeme pomáhat i nadále, abychom jim pomohli čelit těmto problémům.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky