Zambie

Zambie

Zambie patří k nejméně rozvinutým státům světa. Řadí se mezi země s nejvyšší chronickou chudobou na světě a nejvyššími rozdíly mezi bohatým a chudým obyvatelstvem. Kromě toho se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, extrémně vysokou mírou podvýživy, špatnou infrastrukturou a nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Člověk v tísni zde proto začal v roce 2017 pomáhat těm nejzranitelnějším lidem s nedostatkem finančních zdrojů a trpících podvýživou.

Náš tým působí v odlehlých oblastech Západní provincii, kde více než 80 % obyvatel žije v extrémní chudobě. Zemědělství tvoří hlavní zdroj obživy většiny obyvatel provincie i celé země. Nedokáží však i kvůli klimatickým změnám vyprodukovat dostatečně na živiny bohatou stravu, což zvyšuje riziko podvýživy. Špatná infrastruktura a odlehlost vesnických oblastí navíc znesnadňují místním lidem přístup k trhu a ke zdravotnickým službám.S místními komunitami spolupracujeme na udržitelných formách zemědělství, jejichž cílem je kromě zvýšení úrody především snížení podvýživy u dětí a těhotných a kojících žen. Zároveň se místním lidem snažíme usnadnit přístup na trhy tak, aby byli finančně soběstační a mohli dále investovat do svého živobytí. Nedílnou součástí našich programů je i důraz na správné hygienické návyky, které zabraňují šíření života ohrožujících nemocí. Podporujeme také vzdělávání a efektivní využívání udržitelných zdrojů tepelné energie.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Kvalitní úroda představuje lepší budoucnost pro zambijské vesnice

Kvalitní úroda představuje lepší budoucnost pro zambijské vesnice

 Díky českým dárcům postavíme novou školu v Zambii

Díky českým dárcům postavíme novou školu v Zambii

Co vaří maminky v Zambii?

Co vaří maminky v Zambii?

Další