Zambie

Zambie

Novinky
© Foto: Tereza Hronová

Zambie patří k nejméně rozvinutým státům světa. Řadí se mezi země s nejvyšší chronickou chudobou na světě a nejvyššími rozdíly mezi bohatým a chudým obyvatelstvem. Kromě toho se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, extrémně vysokou mírou podvýživy, špatnou infrastrukturou a nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Člověk v tísni zde proto začal v roce 2017 pomáhat těm nejzranitelnějším lidem s nedostatkem finančních zdrojů a trpících podvýživou.

Náš tým působí v odlehlých oblastech Západní provincii, kde více než 80 % obyvatel žije v extrémní chudobě. Zemědělství tvoří hlavní zdroj obživy většiny obyvatel provincie i celé země. Nedokáží však i kvůli klimatickým změnám vyprodukovat dostatečně na živiny bohatou stravu, což zvyšuje riziko podvýživy. Špatná infrastruktura a odlehlost vesnických oblastí navíc znesnadňují místním lidem přístup k trhu a ke zdravotnickým službám. V tomto regionu se proto nově snažíme zavést inovativní přístup k získávání informací o zdraví a správných stravovacích návycích skrze projekt s názvem zdraví „přes mobil“ neboli mHealth.

S místními komunitami spolupracujeme na udržitelných formách zemědělství, jejichž cílem je kromě zvýšení úrody především snížení podvýživy u dětí a těhotných a kojících žen. Zároveň se místním lidem snažíme usnadnit přístup na trhy tak, aby byli finančně soběstační a mohli dále investovat do svého živobytí. Nedílnou součástí našich programů je i důraz na správné hygienické návyky, které zabraňují šíření života ohrožujících nemocí. Podporujeme také vzdělávání a efektivní využívání udržitelných zdrojů tepelné energie.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky