Zambie

Zambie

Zambie patří k nejméně rozvinutým státům světa. Zároveň se řadí mezi země s nejvyšší chronickou chudobou na světě a nejvyššími rozdíly mezi bohatým a chudým obyvatelstvem. Silný ekonomický růst, který byl dán vysokou produkcí mědi, se v posledních letech zásadně zpomalil. Kromě toho se tato země potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, extrémně vysokou mírou podvýživy, špatnou infrastrukturou a nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Nejvíce postižení a zranitelní jsou obyvatelé odlehlých venkovských oblastí, zejména pak ženy a dívky.

V Zambii pracujeme od r. 2017, a to konkrétně v Západní provincii, kde více než 80 % obyvatel žije v extrémní chudobě. Zaměřujeme se především na ty nejvíce zranitelné skupiny obyvatel, které bojují s nedostatkem finančních zdrojů a s vysokou mírou podvýživy. S komunitami spolupracujeme na udržitelných formách zemědělství, jejichž cílem je, kromě zvýšení produkce, především snížení podvýživy u dětí a těhotných a kojících žen. Zároveň se místním lidem snažíme usnadnit přístup na trhy tak, aby byli finančně soběstační a mohli dále investovat do svého živobytí. Nedílnou součástí našich programů je i důraz na správné hygienické návyky, které zabraňují šíření život ohrožujících nemocí, a dále podpora vzdělávání a efektivního využívání udržitelných zdrojů tepelné energie.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Co vaří maminky v Zambii?

Co vaří maminky v Zambii?

Youtuberka Nikola Čechová navštívila misi v Zambii

Youtuberka Nikola Čechová navštívila misi v Zambii

Youtuberka Nikola Čechová navštívila misi v Zambii

Youtuberka Nikola Čechová navštívila misi v Zambii

Další