Libye

Libye

Novinky
© Archiv Člověka v tísni

Od roku 2014 se Libye zmítá v boji mezi dvěma politickými tábory za podpory desítek ozbrojených milic. Mezinárodně uznávané vládě vzniklé na základě mírové dohody z prosince 2016 se doposud nepodařilo zemi sjednotit a stabilizovat. I když jsou boje lokalizované, dochází zde k systematickému porušování práv a občané mají omezený přístup k základním službám. 


Vláda, která sídlí v hlavním městě Tripolisu, vzniklá z mírové dohody pod vedením OSN, je sice mezinárodně uznávaná, ale nedokáže lidem zajistit bezpečnost, ani základní služby. Místní mají problémy s výběrem peněz z bank, elektřina často nejde i několik dní, přístup k lékařské péči je omezený. V hlavním městě denně hrozí únosy; dochází k nim kvůli získání výkupného, ale slouží také jako nástroj politického boje.

Podpora občanské společnosti

Občanská společnost, včetně nově vzniklých médií, která se zformovala v krátkém období svobody, teď čelí útokům armády, milic i extremistů - od výhrůžek, přes napadení až po únosy. Formou školení a malých grantů proto podporujeme občanské iniciativy - pomáháme jim v potírání násilí na ženách nebo zajištění větší transparentnosti místních samospráv. 

Snažíme se také zajistit bezpečí samotných aktivistů a novinářů při jejich často riskantní práci. V roce 2016 jsme třeba zajistili účast dvou libyjských aktivistů na festivalu Jeden svět, kteří promítání a debaty s tematikou lidských práv potom následně přenesli do Libye. Navíc jsme vyškolili osm místních aktivistů a budoucích lektorů v digitální bezpečnosti a ochraně dat. Ti poskytli podporu v oblasti bezpečnosti dalším 70 libyjským aktivistům a novinářům.

V Libyi pracujeme od roku 2012 a naše první projekty se soustředily na posílení informovanosti o procesech demokratické transformace a role občanské společnosti v jejich prosazování.

Celý text Méně textu