Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Člověk v tísni začal pracovat v Bosně a Hercegovině poté, co zde počátkem 90. let vypukla válka. Tehdy jsme poskytovali materiální pomoc. Boje zničily infrastrukturu i ekonomiku země a vyhnaly z domovů polovinu obyvatel. Bosna a Hercegovina se tak stále potýká s mnoha problémy. Snažíme se využít pozitivní zkušenosti České republiky získané během transformace a pomoci především se složitým procesem obnovy a demokratizace země.

Podpořili jsme místní samosprávu tím, že zprostředkovali návštěvy zdejších starostů, zástupců neziskového i soukromého sektoru v českých regionech, aby získali cenné zkušenosti týkající se efektivní veřejné správy a technologických inovací.

Dále se dlouhodobě věnujeme zlepšování životů lidí s postižením. Spolu s místními partnery pracujeme na změně celého systém péče o lidi s postižením. Podporujeme proces deinstitucionalizace a zasazujeme se o vznik služeb zajišťujících nezávislé bydlení. Cílem je, aby tito lidé mohli žít, pracovat a socializovat se v rámci komunit, kde bydlí, a získat tak podmínky pro důstojný život. Dále pořádáme osvětové kampaně, kterými bojujeme proti diskriminaci a předsudkům.

Kromě humanitární pomoci během války v 90. letech jsme aktivně pomáhali také po povodních, které postihly Bosnu a Hercegovinu a Srbsko v roce 2014. Zasáhly na milion obyvatel a nechaly za sebou velké materiální škody. Poskytovali jsme materiální pomoc celkem 2 500 zasažených rodin.

Zapojili jsme se do pomoci lidem na útěku, kteří zůstávají dočasně v zemi.

V Sarajevu se snažíme o zlepšení nakládání s odpady, recyklaci a třídění, v Mostaru vedeme projekt na rozvoj veřejných prostorů, kde by se mohli lidé potkávat bez ohledu na etnickou příslušnost a vyznání.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky