Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Člověk v tísni (ČvT) začal pracovat v Bosně a Hercegovině počátkem devadesátých let poté, co na místě vypukla válka (1992-1995). Organizace tam ihned poslala humanitární pracovníky a zajistila dodávky okamžité materiální pomoci lidem, které konflikt zasáhl nejvíce. Válka zničila infrastrukturu a ekonomiku celé země a vedla k tomu, že polovina obyvatel země byla nucena opustit své domovy.

Nyní, čtvrt století po válce, Bosna stále prochází složitým procesem obnovy země. Její politický, ekonomický a sociální systém se postupně obnovuje, avšak poválečná Bosna se stále potýká s mnoha problémy.

Jeden z těchto problémů se týká přístupu k postiženým osobám. V Bosně a Hercegovině jsou lidé s postižením často vyloučeni z běžné společnosti, jsou ekonomicky a sociálně segregovaní, a to v mnohem větším rozsahu, než v zemích západní Evropy. Lidé s mentálním postižením jsou často umisťováni do ústavů místo toho, aby jim stát pomohl a umožnil žít alespoň trochu samostatně. Spolu s místními partnery se ČvT snaží o to, aby se systém péče o postižené lidi v zemi změnil. Dále podporuje proces deinstitucionalizace a zasazuje se o vznik služeb zajišťujících nezávislé bydlení. Tímto vším ČvT usiluje o zajištění důstojnějších životních podmínek pro lidi s mentálním postižením. Cílem je, aby tito lidé mohli žít, pracovat a socializovat se v rámci komunit, kde bydlí, a získat tak podmínky pro důstojný život. ČvT v Bosně také pořádá osvětové kampaně a bojuje tak proti diskriminaci a předsudkům vůči lidem s mentálním a psychosociálním postižením.

Kromě projektů zacílených na podporu lidí s postižením se ČvT rozhodl také aktivně pomáhat lidem po povodních, které postihly Bosnu a Srbsko v roce 2014. Při těchto povodních přišly o život desítky lidí a došlo k rozsáhlým materiálním ztrátám. 

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Starostové z České republiky sdílejí své know-how s Bosnou a Hercegovinou za účelem podpory rozvoje místních obcí

Starostové z České republiky sdílejí své know-how s Bosnou a Hercegovinou za účelem podpory rozvoje místních obcí

Čeští starostové předávají své zkušenosti zástupcům z Bosny a Hercegoviny

Čeští starostové předávají své zkušenosti zástupcům z Bosny a Hercegoviny

Stigmatizace lidí s postižením? Snažíme se to změnit, říká Alžběta Stropnická

Stigmatizace lidí s postižením? Snažíme se to změnit, říká Alžběta Stropnická

Česko a Bosna spolupracují na rozvoji obcí, starostové si předávali know-how při návštěvách obou zemí

Česko a Bosna spolupracují na rozvoji obcí, starostové si předávali know-how při návštěvách obou zemí

Postiženým lidem v Bosně a Hercegovině pomáháme k plnohodnotnému životu

Postiženým lidem v Bosně a Hercegovině pomáháme k plnohodnotnému životu

Během tří let Člověk v tísni pomáhal vyrovnat se s povodněmi na Balkáně

Během tří let Člověk v tísni pomáhal vyrovnat se s povodněmi na Balkáně

Další