Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Člověk v tísni začal pracovat v Bosně a Hercegovině poté, co zde počátkem 90. let vypukla válka. Těm nejvíce zasaženým lidem jsme poskytovali materiální pomoc. Boje zničily infrastrukturu i ekonomiku země a vyhnaly z domovů polovinu obyvatel. Bosna a Hercegovina se tak stále potýká s mnoha problémy. Snažíme se využít pozitivní zkušenosti České republiky získané během transformace a pomoci především se složitým procesem obnovy a demokratizace země.

Podporujeme místní samosprávu tím, že zprostředkováváme návštěvy zdejších starostů, zástupců neziskového i soukromého sektoru v českých regionech, aby získali cenné zkušenosti týkající se efektivní veřejné správy a technologických inovací.

Dále se věnujeme zlepšování přístupu k osobám s postižením. Lidé s handicapem jsou často vyloučeni z běžné společnosti a jsou ekonomicky i sociálně segregovaní. Místo toho, aby jim stát pomohl a umožnil žít alespoň trochu samostatně, umisťuje je do ústavů. Spolu s místními partnery proto pracujeme na změně celého systém péče o lidi s postižením. Podporujeme proces deinstitucionalizace a zasazujeme se o vznik služeb zajišťujících nezávislé bydlení. Cílem je, aby tito lidé mohli žít, pracovat a socializovat se v rámci komunit, kde bydlí, a získat tak podmínky pro důstojný život. Dále pořádáme osvětové kampaně, kterými bojujeme proti diskriminaci a předsudkům.

Kromě humanitární pomoci během války v 90. letech jsme aktivně pomáhali také po povodních, které postihly Bosnu a Hercegovinu a Srbsko v roce 2014. Zasáhly na milion obyvatel a nechaly za sebou velké materiální škody. Poskytovali jsme materiální pomoc celkem 2 500 zasažených rodin.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Další