Soběšín 2022

Středočeský kraj

Novinky
© Člověk v tísni

Ve Středočeském kraji působíme již od roku 2000.

Nejdéle poskytujeme své služby v Kladně, odkud jsme se rozšířili i do dalších lokalit jako je např. Beroun, Příbram, Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Nymburk, Mladá Boleslav a Kolín.

Zaměřujeme se na pomoc lidem v tíživé životní situaci, ze které se nejsou schopni dostat vlastními silami sami. Pracujeme s tématy jako je chudoba, bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, komplikované rodinné či mezilidské vztahy, atd. Zároveň podporujeme děti a mladé lidi ve vzdělávání.

Podpora dětí:

Pro děti ve věku od 3 do 6 let provozujeme na Kladně předškolní klub V Domečku, který slouží jako příprava na přestup do běžného vzdělávacího systému. Pro děti školou povinné zprostředkováváme v Kladně a v Berouně doučování. Pro mladé lidi, kteří se chystají k dalšímu studiu po základní škole, je určeno kariérní poradenství. 

Podpora dospělých:

V rámci individuálního poradenství chodíme do kladenského terénu, kde nabízíme pomoc při hledání bydlení, poskytujeme pracovní poradenství, komunikujeme s úřady, atd. V rámci rodinného poradenství v Kladně a Berouně, se zaměřujeme na poskytování komplexních služeb pro rodiny s dětmi. Pomáháme s řešením vztahových problémů v rodině, s výchovou a péčí o děti, s hospodařením v rámci rodinného rozpočtu a celkově s nepříznivou sociální situací, ve které se rodina nachází. Skrze dluhové poradenství, se snažíme pomoci lidem z dluhových problémů v několika městech ve Středočeském kraji.


Od března 2022 pomáháme válečným uprchlíkům z Ukrajiny, kteří v České republice nalezli útočiště před válkou ve své zemi. Vojenský konflikt byl na Ukrajině rozpoután na konci února 2022.

V Berouně aktuálně provozujeme komunitně integrační centrum KAMIN, kde poskytujeme širokou škálu služeb pro uprchlíky z Ukrajiny. Pracovníci zde pomáhají s vyplňováním formulářů, s komunikací na úřadech, s tlumočením, s doprovody do různých institucí, s orientací v českém systému vzdělávání, dávek, s hledáním zaměstnání a s propojováním na další služby.  V Kladně a Koněprusích máme adaptační skupinu pro předškolní děti. V Berouně a v Příbrami se také zaměřujeme na podporu vzdělávání a kariérní poradenství pro starší žáky a studenty.

NAJDETE NÁS V TĚCHTO LOKALITÁCH:


Kontakty
Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky