Kladno

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji působíme již od roku 2000.

Své historické kořeny má středočeská pobočka v Kladně, kde vše začalo terénní prací dvou našich pracovníků. Ti se zaměřovali zejména na pomoc lidem v tíživé životní situaci. Práce s dětmi, mladými lidmi, rodinami i dospělými jednotlivci se v následujících letech rozšířila i do dalších lokalit.

Člověk v tísni ve středočeském kraji:

Aktuálně se s našimi službami můžete potkat zde:

Kladno:

• Terénní program - ZDE

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ZDE

• Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku - ZDE

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - ZDE

• Kariérní poradenství - ZDE

• Podpora vzdělávání (doučování) - ZDE

• Předškolní klub - ZDE

• Pomoc válečným uprchlíkům - ZDE


Beroun:

• Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku - ZDE

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ZDE 

• Kariérní poradenství - ZDE

• Podpora vzdělávání (doučování)  - ZDE

• Pomoc válečným uprchlíkům - ZDE


Příbram, Dobříš, Hořovice, Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav:

• Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku - ZDE

• Pomoc válečným uprchlíkům - ZDE


Informace o službách v Berouně a okolí (více ZDE) a Příbrami a okolí (více ZDE).

Podpora dětí

Pro děti ve věku od 3 do 5 let provozujeme předškolní klub V Domečku, který slouží jako příprava na přestup do běžného vzdělávacího systému. Pro děti školou povinné zprostředkováváme doučování, a to buď individuální - přímo v rodině, nebo skupinové - v kolektivu. Služba je postavena především na práci dobrovolníků, kteří pravidelně, jednou týdně na dvě vyučovací hodiny, dochází přímo do domácností rodin, které nás požádají o pomoc. Pro starší je pak určeno kariérní poradenství. Mimoto jsme také zřídili nízkoprahový klub Křižovatka, který nabízí různé aktivity, hry a workshopy.

Podpora dospělých

Podstatou naší práce je podpora lidí, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ze které se nejsou schopni vlastními silami dostat. V rámci individuálního poradenství nabízíme pomoc při hledání bydlení, pracovního poradenství, komunikaci s úřady, aj. Rodinné poradenství se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny s dětmi, které pomohou řešit vztahové problémy, nepříznivé životní situace nebo zprostředkovat volnočasové aktivity. Kromě toho také nabízíme dluhové poradenství, s jehož pomocí se snažíme pomoci lidem z dluhových problémů.

O našich aktuálních programech se více dozvíte ZDE.


V roce 2020 finančně podpořilo město Kladno naši činnost na území města Kladna ve vzdělávacích i sociálních službách, konkrétně doučování dětí v rodinách, sociální službu v rodinách s dětmi (SAS) a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Křižovatka v Kladně (NZDM) a OSP (odborné sociální poradenství).

V roce 2021 město Dobříš podpořilo naši činnost dluhového poradenství pro obyvatele města Dobříš a přilehlých obcí ve formě výpůjčky nebytových prostor za zvýhodněnou cenu.

 

Za podporu v roce 2021 děkujeme také městu Beroun! Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Další