...Načítání formuláře...
Filipíny

Filipíny

Filipíny patří mezi země s velmi častým výskytem přírodních katastrof. Je zde vysoké riziko tajfunů, povodní, sesuvů půdy, zemětřesení i sopečných erupcí. Osmého listopadu 2013 zasáhl nejchudší části Filipín tajfun Haiyan (místními nazývaný Yolanda), jedna z nejsilnějších bouří, která kdy udeřila na pevninu. Rozsah škod byl ohromný.

Ačkoliv Filipíny v posledních letech zažily značný ekonomický vzestup doprovázený rychlou urbanizací, pětina obyvatel, především na venkově, stále žije hluboko pod hranicí chudoby. Tajfun Haiyan zasáhl jednu z nejchudších provincií země - Východní Samar, kde ještě více zhoršil už tak přítomnou chronickou chudobu a zranitelnost místních komunit. Mnozí, kteří přežili silné větry tajfunu a přílivovou vlnu, se ani dva roky poté ještě zcela nepostavili na vlastní nohy.

Prvotní rozsáhlá humanitární pomoc mezinárodních organizací pomohla řešit krátkodobé problémy s akutními potřebami obyvatel. Nadále je nezbytné podporovat postižené komunity, pomoci jim znovu vybudovat své živobytí a vymanit se z chudoby a posílit jejich odolnost vůči případným budoucím přírodním katastrofám. Proto ve Východním Samaru a v dalších částech země pracujeme na dlouhodobé obnově regionu a realizujeme zde rozvojové programy v oblastech živobytí, rozvoje trhu, zemědělství, správy půdy a rozvoje občanské společnosti.

Filipíny tíží také politické a sociální konflikty, přičemž k mnohým z nich dochází v důsledku nerovnoměrného přístupu ke zdrojům. Spory o půdu, násilné vysídlování, monopolní vlastnictví půdy a neúčinná správa, to vše vytváří významné překážky pro inkluzivní rozvoj. V úzké spolupráci s místními partnerskými organizacemi podporujeme komunitní a lidskoprávní organizace, které obhajují právo lidí na půdu, například prostřednictvím monitorování záborů půdy, kampaní, osvětových programů, právního poradenství a veřejných diskusí s politiky.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Tajfun Haiyan ji připravil o domov a živobytí.

Tajfun Haiyan ji připravil o domov a živobytí.

Kulturní šoky na Filipínách nezažívám, ale chybí mi tu český humor, říká Denisa Bultasová

Kulturní šoky na Filipínách nezažívám, ale chybí mi tu český humor, říká Denisa Bultasová

Pomoc po tajfunu na Filipínách pokračuje. Člověk v tísni rozváží hygienické balíčky

Pomoc po tajfunu na Filipínách pokračuje. Člověk v tísni rozváží hygienické balíčky

Filipínský tým po tajfunu Hagupit prořezával cesty pro pomoc

Filipínský tým po tajfunu Hagupit prořezával cesty pro pomoc

Filipínský tým přečkal tajfun a prozkoumává nejvíce poničené oblasti

Filipínský tým přečkal tajfun a prozkoumává nejvíce poničené oblasti

Filipínský tým se připravuje na tajfun Hagupit, pomáhá zpevnit budovy a nakupuje zásoby

Filipínský tým se připravuje na tajfun Hagupit, pomáhá zpevnit budovy a nakupuje zásoby

Další články
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně