Filipíny

Filipíny

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Filipíny jsou jako ostrovní stát třetího světa jednou ze zemí, která je nejvíce ohrožená změnou klimatu. Člověk v tísni zde zahájil svou činnost v roce 2013 poté, co Filipíny zasáhl ničivý tajfun Haiyan a způsobil zde velké škody. Zůstává jedním z nejsilnějších tropických cyklonů, jaké kdy byly zaznamenány - z jeho následků se lidé vzpamatovávají dodnes. Kromě toho Filipínci trpí politickými i sociálními konflikty a chudobou, která se týká až pětiny obyvatel. V zemi také v současné době probíhá jeden z nejdelších a nejpřísnějších lockdownů během pandemie COVID-19.

Dne 8. listopadu 2013 zpustošil tajfun Haiyan (na Filipínách známý jako Yolanda) východní Samar, jednu z nejchudších provincií země. Okamžitá a rozsáhlá nouzová reakce poskytnutá mezinárodními organizacemi pomohla zajistit řešení krátkodobých problémů a postarala se o okamžité potřeby postižených. Nyní se zaměřujeme na dlouhodobou obnovu Filipín. Pomáháme oživit a zlepšit místní trhy a zajistit lidem nové, alternativní zdroje obživy. Zavedli jsme například pěstování kakaa a propojili chudé zemědělce se zákazníky a dodavateli bez zásahů třetích stran a prostředníků.

Filipíny se také potýkají s politickými a sociálními konflikty, včetně sporů o výlučné vlastnictví půdy, nuceného vysídlování a neefektivní správy. Proto podporujeme místní komunity a lidskoprávní organizace chránící právo lidí na půdu. Tyto organizace také monitorují zábory půdy, organizují osvětové kampaně a veřejné debaty s politiky a poskytují právní poradenství.

V roce 2017 byly statisíce lidí nuceny opustit své domovy v důsledku bitvy o Marawi, nejdelší městské války v novodobé historii Filipín. Ve spolupráci s místními partnery jsme pomáhali mladým lidem postiženým konfliktem, distribuovali školní uniformy a poskytovali právní poradenství a psychosociální podporu. Poskytovali jsme také dílčí granty místním organizacím občanské společnosti a organizovali iniciativy, jejichž cílem bylo posílit postavení mladých lidí směrem k prosazování větší tolerance a respektu k jiným náboženstvím a kulturám.

Dnes působíme v některých nejchudších a klimaticky nejohroženějších oblastech země, např. Severní Samar, abychom zajistili přístup k obnovitelným zdrojům energie, které jsou schopny zásobovat elektřinou domácnosti i zdroje obživy. Tím chceme posílit odolnost zranitelných komunit a jejich schopnost vyrovnat se s následky budoucích katastrof. Podnikáme také kroky k řešení pandemie COVID-19 prostřednictvím zapojení do informačních, vzdělávacích a komunikačních kampaní, které bojují proti dezinformacím a upřednostňují zdraví a blaho veřejnosti.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel