Filipíny

Filipíny

Filipíny patří mezi země s velmi častým výskytem přírodních katastrof. Je zde vysoké riziko tajfunů, povodní, sesuvů půdy, zemětřesení i sopečných erupcí. Osmého listopadu 2013 zasáhl nejchudší části Filipín tajfun Haiyan (místními nazývaný Yolanda), jedna z nejsilnějších bouří, která kdy udeřila na pevninu. Rozsah škod byl ohromný.

Ačkoliv Filipíny v posledních letech zažily značný ekonomický vzestup doprovázený rychlou urbanizací, pětina obyvatel, především na venkově, stále žije hluboko pod hranicí chudoby. Tajfun Haiyan zasáhl jednu z nejchudších provincií země - Východní Samar, kde ještě více zhoršil už tak přítomnou chronickou chudobu a zranitelnost místních komunit. Mnozí, kteří přežili silné větry tajfunu a přílivovou vlnu, se ani dva roky poté ještě zcela nepostavili na vlastní nohy.

Prvotní rozsáhlá humanitární pomoc mezinárodních organizací pomohla řešit krátkodobé problémy s akutními potřebami obyvatel. Nadále je nezbytné podporovat postižené komunity, pomoci jim znovu vybudovat své živobytí a vymanit se z chudoby a posílit jejich odolnost vůči případným budoucím přírodním katastrofám. Proto ve Východním Samaru a v dalších částech země pracujeme na dlouhodobé obnově regionu a realizujeme zde rozvojové programy v oblastech živobytí, rozvoje trhu, zemědělství, správy půdy a rozvoje občanské společnosti.

Filipíny tíží také politické a sociální konflikty, přičemž k mnohým z nich dochází v důsledku nerovnoměrného přístupu ke zdrojům. Spory o půdu, násilné vysídlování, monopolní vlastnictví půdy a neúčinná správa, to vše vytváří významné překážky pro inkluzivní rozvoj. V úzké spolupráci s místními partnerskými organizacemi podporujeme komunitní a lidskoprávní organizace, které obhajují právo lidí na půdu, například prostřednictvím monitorování záborů půdy, kampaní, osvětových programů, právního poradenství a veřejných diskusí s politiky.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Podporujeme kakaový průmysl na Filipínách

Podporujeme kakaový průmysl na Filipínách

Mapujeme Filipíny

Mapujeme Filipíny

Člověk v tísni pomáhal lidem na Filipínách vzpamatovat se z následků ničivého tajfunu

Člověk v tísni pomáhal lidem na Filipínách vzpamatovat se z následků ničivého tajfunu

"Chci pozitivně ovlivnit život alespoň miliardě lidí," říká naše dobrovolnice

Pomáháme na Filipínách zasažených tropickou bouří Vinta

Pomáháme na Filipínách zasažených tropickou bouří Vinta

Boje s Islámským státem v Marawi vyhnaly z domovů stovky tisíc lidí

Boje s Islámským státem v Marawi vyhnaly z domovů stovky tisíc lidí

Další
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně