© Foto: Archiv Člověka v tísni

V Karlovarském kraji působíme již od roku 2001, kdy jsme ve městě Sokolov začali s nabídkou terénní sociální práce. Později se poskytované služby rozšířily o další podpůrné programy pro sociálně vyloučené jedince a rodiny. V roce 2006 vznikla v Sokolově samostatná regionální pobočka, odkud byla řízena činnost pracovníků působících v dalších městech a obcích. V současnosti nabízíme své služby po celém Karlovarsku a Sokolovsku, najdete nás  v Karlových Varech, Sokolově, Nejdku, Ostrově, Chodově, Kraslicích a Chebu.

V těchto místech fungují kontaktní místa, která zajišťují efektivní pomoc lidem s různými sociálními problémy znesnadňujícími jejich každodenní život. Kromě toho, že jsme blízko lidem, kterým pomáháme, udržujeme také pravidelný styk s místními úřady, školami atd. Naše služby jsou bezplatné.

ČLOVĚK V TÍSNI V KARLOVARSKÉM KRAJI:

V současnosti nabízíme své služby v Karlových Varech, Sokolově, Nejdku, Ostrově, Chodově, Kraslicích a Chebu.

Podpora dětí

Velkou část naší energie věnujeme dětem a mladým lidem. Pro ty nejmenší provozujeme  předškolní klub v Nejdku a terénní předškolní kluby (Sokolov, Chodov), ve kterých se děti připravují na úspěšný vstup do školského systému. Těm, kteří již do školy chodí a potřebují z určitých důvodů podpořit, nabízíme individuální či skupinové doučování. A pro ty starší je tu kariérní poradenství. V Kraslicích provozujeme registrovanou sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kraslicích, formou nízkoprahového klubu, který tvoří bezpečné místo nejen pro trávení volného času, ale je zde také prostor pro řešení osobních záležitostí či přípravu do školy.

Podpora dospělých

Podstatou naší práce je podpora lidí, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ze které se nejsou schopni vlastními silami dostat. Individuální poradenství nabízíme formou dvou registrovaných sociálních služeb: Odborné sociální poradenství a Terénní programy Karlovarsko. Odborné sociální poradenství poskytujeme ambulantně v kanceláři. Jedná se zejména o poradenství v oblasti řešení důsledků protiprávního jednání, problémech v oblasti bydlení, uplatnitelnosti na trhu práce a nízké finanční gramotnosti. Terénní programy poskytujeme terénní formou, pracovníci dochází do bydliště klientů a pomáhají řešit zejména hledání vhodného bydlení, hledání zaměstnání, komunikaci s úřady, hospodaření s financemi atd.

Rodinné poradenství poskytujeme formou registrované sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Karlovarsko. Pomáháme řešit vztahové problémy, nepříznivé životní situace, komunikovat se školskými zařízeními či Odborem sociálně právní ochrany dětí nebo zprostředkovat volnočasové aktivity pro děti.

Služby Terénní programy Karlovarsko, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Karlovarsko, Odborné sociální poradenství a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež jsou financovány z prostředků Karlovarského kraje.


Informace o našich aktuálních projektech naleznete ZDE.
Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky