Co děláme

Co děláme?

Jak pomáháme
© Foto: Archiv Člověka v tísni

V současnosti působíme ve 43 zemích světa. Humanitární a rozvojovou pomoc poskytujeme ve 24 zemích včetně Česka. Pomáháme také disidentům a podporujeme občanskou společnost v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací.

V České republice pomáháme sociálními programy ve 13 krajích, celostátně se zabýváme také vzděláváním, dluhovým poradenstvím a klimatickou změnou. 

Velkou pozornost věnujeme práci s dětmi a mládeží. Pracujeme v oblastech, kde chybí dostatečná podpora státu a dalších institucí. Snižujeme hendikepy dětí, které potřebují podporu a na více než polovině škol pomáháme aktivním studentům a žákům rozvíjet talent a chápat současný svět v souvislostech.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme