Etiopie

Etiopie

Novinky
© Foto: Monika Ticháčková

Etiopie patří mezi nejchudší země světa – téměř 30 % populace žije pod hranicí chudoby, více než polovina obyvatel neumí číst ani psát. Rychlý růst populace s sebou nese ve městech problémy s nezaměstnaností, na venkově odlesňování a další škody na životním prostředí, které se společně s nerozvinutým zemědělstvím dále promítají do nízké schopnosti obyvatel reagovat na komplikace spojené s výkyvy počasí. Naše aktivity se proto zaměřují jak na akutní pomoc oblastem zasaženým ničivým suchem nebo povodněmi, tak na dlouhodobé rozvojové projekty.

Člověk v tísni působí v Etiopii od roku 2003. Mezi projekty, které běží od samého začátku, patří stavba škol (podporovaná penězi veřejné sbírky Postavme školu v Africe – postavili jsme již dvacet základních škol a 10 samostatných tříd pro speciální pedagogiku) a školení budoucích učitelů.

Důležitou součástí naší práce je podpora vzdělávání dívek. Jsou to právě ony, kdo častěji odchází ze škol, například kvůli předčasným sňatkům.

Protože je Etiopie kromě svých vnitřních problémů vystavena také výkyvům bezpečnostní situace v nestabilním regionu Afrického rohu, na začátku našeho působení v zemi se naše aktivity zaměřily na pomoc uprchlíkům ze Somálska; na společenské problémy spojené s masivním stěhováním lidí do měst jsme ve stejném období reagovali podporou ženských svépomocných skupin, které pomáhaly nastartovat nejchudším vrstvám obyvatelstva vlastní podnikání. Velká pozornost byla také věnována podpoře sítě zemědělských školicích středisek poskytujících školení drobným zemědělcům.

V současnosti je velkým tématem v etiopském kontextu zajišťování přístupu k pitné vodě a správa jejích zdrojů. Kromě budování nových vrtů a rozšiřování vodovodní sítě se v současné době věnujeme také školení lidí zodpovědných za správné fungování vodovodní sítě. Naší chloubou v této oblasti je aplikace, která díky informacím o stavu vodních zdrojů získávaných prostřednictvím SMS zpráv pomáhá místním autoritám pružně reagovat na poruchy.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel