Etiopie

Etiopie

Etiopie patří i přes svůj ekonomický rozvoj mezi nejchudší země světa - téměř 30 % populace žije pod hranicí chudoby, více než polovina obyvatel neumí číst ani psát. Rychlý růst populace s sebou nese ve městech problémy s nezaměstnaností, na venkově odlesňování a další škody na životním prostředí, které se společně s nerozvinutým zemědělstvím dále promítají do nízké schopnosti obyvatel reagovat na komplikace spojené s výkyvy počasí. Naše aktivity se proto zaměřují jak na akutní pomoc oblastem zasaženým ničivým suchem nebo povodněmi, tak na dlouhodobé rozvojové projekty.

Člověk v tísni působí v Etiopii od roku 2003. Mezi projekty, které běží od samého začátku, patří stavba škol (podporovaná penězi veřejné sbírky Postavme školu v Africe –postavili jsme již dvacet základních škol a 10 samostatných tříd pro speciální pedagogiku) a školení budoucích učitelů.

Protože je Etiopie kromě svých vnitřních problémů vystavena také výkyvům bezpečnostní situace v nestabilním regionu Afrického rohu, na začátku našeho působení v zemi se naše aktivity zaměřily na pomoc uprchlíkům ze Somálska; na společenské problémy spojené s masivním stěhováním lidí do měst jsme ve stejném období reagovali podporou ženských svépomocných skupin, které pomáhaly nastartovat nejchudším vrstvám obyvatelstva vlastní podnikání. Velká pozornost byla také věnována podpoře sítě zemědělských školicích středisek poskytujících školení drobným zemědělcům.

V současnosti je velkým tématem v etiopském kontextu zajišťování přístupu k pitné vodě a správa jejích zdrojů. Kromě budování nových vrtů a rozšiřování vodovodní sítě se v současné době věnujeme také školení lidí zodpovědných za správné fungování vodovodní sítě. Naší chloubou v této oblasti je aplikace, která díky informacím o stavu vodních zdrojů získávaným prostřednictvím zpráv SMS pomáhá místním autoritám pružně reagovat na poruchy.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Třikrát utekla z Etiopie za prací, nyní se snaží o nový začátek zpět ve své zemi

Třikrát utekla z Etiopie za prací, nyní se snaží o nový začátek zpět ve své zemi

Oběti etnických nepokojů v Etiopii přišly během jediného dne o všechno

Oběti etnických nepokojů v Etiopii přišly během jediného dne o všechno

„Při pokusu emigrovat jsem přišla o bratra,

„Při pokusu emigrovat jsem přišla o bratra," říká Birtukan z Etiopie

Do vesnice uprchlo téměř 5000 lidí. Člověk v tísni tu opravil studnu a zlepšil tak vztahy

Do vesnice uprchlo téměř 5000 lidí. Člověk v tísni tu opravil studnu a zlepšil tak vztahy

"Všechno nám vzali", říká Fulassa Damo z jižní Etiopie

Podpora zelené energie v Africe

Podpora zelené energie v Africe

Další
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně