...Načítání formuláře...
Etiopie

Etiopie

Etiopie patří i přes svůj ekonomický rozvoj mezi nejchudší země světa - téměř 30 % populace žije pod hranicí chudoby. Více než polovina obyvatel neumí číst ani psát, nerozvinuté zemědělství se nedokáže vyrovnat s obdobími sucha a hladomoru. Rychlý růst populace s sebou nese odlesňování a další škody na životním prostředí. Etiopie je kromě svých vnitřních problémů vystavena také výkyvům bezpečnostní situace v nestabilním regionu Afrického rohu, které se projevují například přílivem somálských uprchlíků.

Od začátku svého působení se v Etiopii zaměřujeme na projekty v oblasti vzdělávání, zemědělství, životního prostředí, vodohospodářství a sociální ochrany, v nichž spolu s místními i mezinárodními partnery usilujeme o udržitelný rozvoj. Další nemalou pozornost a prostředky věnujeme humanitární pomoci, která je uskutečňována v případě náhlých humanitárních krizí, jakými jsou opakující se sucha, povodně nebo hrozící epidemie.

Od roku 2003 jsme v Etiopii realizovali projekty za více než 145 milionů Kč. Asi nejznámějším projektem je veřejná sbírka Postavme školu v Africe, v níž Češi dosud přispěli na stavbu 15 škol pro etiopské děti. Součástí projektu je také školení budoucích učitelů.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Začínáme stavět novou školu  v Etiopii

Začínáme stavět novou školu v Etiopii

SMS pomáhají spravovat vodní zdroje v Etiopii

SMS pomáhají spravovat vodní zdroje v Etiopii

Kulufo dostavěno a další škola se bude stavět

Kulufo dostavěno a další škola se bude stavět

Karafy na Vodu pro Afriku přinesly šťastné sedmičky

Karafy na Vodu pro Afriku přinesly šťastné sedmičky

Voda a práce - Světový den vody 2016

Voda a práce - Světový den vody 2016

Naše koželužná dílna v Etiopii oceněna

Naše koželužná dílna v Etiopii oceněna

Další články
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně