Etiopie

Etiopie

Etiopie patří i přes svůj ekonomický rozvoj mezi nejchudší země světa - téměř 30 % populace žije pod hranicí chudoby, více než polovina obyvatel neumí číst ani psát. Rychlý růst populace s sebou nese ve městech problémy s nezaměstnaností, na venkově odlesňování a další škody na životním prostředí, které se společně s nerozvinutým zemědělstvím dále promítají do nízké schopnosti obyvatel reagovat na komplikace spojené s výkyvy počasí. Naše aktivity se proto zaměřují jak na akutní pomoc oblastem zasaženým ničivým suchem nebo povodněmi, tak na dlouhodobé rozvojové projekty.

Člověk v tísni působí v Etiopii od roku 2003. Mezi projekty, které běží od samého začátku, patří stavba škol (podporovaná penězi veřejné sbírky Postavme školu v Africe –postavili jsme již dvacet základních škol a 10 samostatných tříd pro speciální pedagogiku) a školení budoucích učitelů.

Protože je Etiopie kromě svých vnitřních problémů vystavena také výkyvům bezpečnostní situace v nestabilním regionu Afrického rohu, na začátku našeho působení v zemi se naše aktivity zaměřily na pomoc uprchlíkům ze Somálska; na společenské problémy spojené s masivním stěhováním lidí do měst jsme ve stejném období reagovali podporou ženských svépomocných skupin, které pomáhaly nastartovat nejchudším vrstvám obyvatelstva vlastní podnikání. Velká pozornost byla také věnována podpoře sítě zemědělských školicích středisek poskytujících školení drobným zemědělcům.

V současnosti je velkým tématem v etiopském kontextu zajišťování přístupu k pitné vodě a správa jejích zdrojů. Kromě budování nových vrtů a rozšiřování vodovodní sítě se v současné době věnujeme také školení lidí zodpovědných za správné fungování vodovodní sítě. Naší chloubou v této oblasti je aplikace, která díky informacím o stavu vodních zdrojů získávaným prostřednictvím zpráv SMS pomáhá místním autoritám pružně reagovat na poruchy.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Díky Nadačnímu fondu Veolia získalo 170 tisíc Etiopanů přístup k pitné vodě

Díky Nadačnímu fondu Veolia získalo 170 tisíc Etiopanů přístup k pitné vodě

Společně s EU jsme v Etiopii poskytli humanitární pomoc 100 000 lidí

Společně s EU jsme v Etiopii poskytli humanitární pomoc 100 000 lidí

Povedlo se nám zajistit přístup k pitné vodě pro 27 000 lidí na příštích 20 let

Povedlo se nám zajistit přístup k pitné vodě pro 27 000 lidí na příštích 20 let

Pomoc etiopským rodinám po povodních

Pomoc etiopským rodinám po povodních

Lidé na jihu Etiopie teď mají pitnou vodu⛲

Lidé na jihu Etiopie teď mají pitnou vodu⛲

V boji proti pandemii koronaviru jsme podpořili více než 80 000 Etiopanů

V boji proti pandemii koronaviru jsme podpořili více než 80 000 Etiopanů

Další
Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel