Etiopie

Etiopie

Novinky
© Foto: Monika Ticháčková

V Etiopii podporujeme lidi, které zasáhly přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy. Na venkově stavíme tisíce studen, abychom místním zajistili přístup k pitné vodě. Podporujeme vzdělávání s důrazem na studium dívek a vytváříme pracovní příležitosti pro mladé nezaměstnané lidi. Bojujeme také s klimatickou změnou, a to především v oblasti zemědělství, kde podporujeme udržitelné metody farmaření, které zvýší produktivitu a úrodu. Pomáháme lidem, kteří byli vysídleni kvůli konfliktům a přírodním katastrofám.

V Etiopii se nám podařilo vybudovat dlouhodobé partnerství s místními autoritami a komunitou. Díky tomu můžeme zajistit udržitelnost našich projektů mimo jiné v oblasti výstavby, oprav a správy vodních zdrojů. Kromě samotného zajištění pitné vody učíme místní, jak se o zdroje vody správně starat.

Již od počátku našeho působení v Etiopii se zaměřujeme na podporu vzdělávání. Postavili jsme několik škol a tříd a vyškolili řadu učitelů. Důležitou součástí naší práce je podpora vzdělávání dívek. Zajišťujeme, aby měly také dívky s postižením nebo marginalizované dívky možnost chodit do školy. Podporujeme vzdělávání v regionu Tigray, který je zasažený konfliktem.

Pomáháme také v rozvoji odborných učilišť a středních škol. Například v oboru zpracování kůže zlepšujeme kvalitu krátkodobých vzdělávacích kurzů zajištěním šicích strojů nebo přípravou výukových plánů. Cílem této podpory je snížit nezaměstnanost mezi mladými lidmi v Etiopii.

V oblasti zemědělství se zaměřujeme především na udržitelné metody farmaření. V rámci našich programů podporujeme místní farmáře v používání přírodních hnojiv, aby tak mohli zvýšit svoji produktivitu. Prostřednictvím praktických školení přispíváme také k obnově degradované země. Doposud jsme vysadili přes 10 000 stromů, abychom zabránili odlesňování, kterým je ohrožen především venkov Etiopie.

Naše pomoc v Etiopii od roku 2003

V Etiopii působíme od roku 2003, a doposud jsme v zemi zavedli několik úspěšných projektů, díky kterým jsme pomohli lidem ohroženým konflikty. Těm nejohroženějším domácnostem jsme poskytli potřebné vybavení na zajištění bydlení a další pomoc v rámci projektu WASH. Zároveň finančně podporujeme lidi, kteří museli kvůli konfliktu opustit své domovy, aby si mohli zajistit ty nejzákladnější potřeby.

V Etiopii žije přes 100 milionů lidí. Země čelí řadě přírodních katastrof, vnitřnímu konfliktu, klimatické změně a nezaměstnanosti mladých lidí. Místní komunita se potýká s vnitřním vysídlením a projevy změny klimatu, jako jsou extrémní sucha nebo povodně. Právě degradace půdy a nezaměstnanost mladých lidí jsou jedny z problémů, které potřebují mnohostrannou pomoc. 

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel