Ekvádor

Ekvádor

Novinky
© Archiv Člověka v tísni

Demokracie v Ekvádoru prochází zásadním úpadkem od roku 2007, kdy se k moci dostal prezident Rafael Correa. Obzvlášť znepokojující je míra koncentrace moci v rukou exekutivy. V zemi dochází k opakovanému porušování základních práv a svobod indiánských komunit.


Ekvádorskému indiánskému obyvatelstvu jsou upírána především práva na vlastnictví půdy (a spolurozhodování o jeho využití k těžbě nerostných surovin) a svoboda shromažďování, a to přestože jsou jim tato práva výslovně uznána v ekvádorské Ústavě. V případech masivních investic do těžby se jim nedostává předběžné konzultace o zamýšlených aktivitách, které mají často na jejich život přímý vliv a jsou realizovány bez jejich předchozího souhlasu. Jakákoliv opozice ze strany indiánského obyvatelstva namířená proti intenzivní těžbě v jejích domácích oblastech se potýká s agresivní persekucí ze strany státu.

Podpora občanské společnosti

V roce 2015 jsme vycestovali do země za účelem bližšího vyhodnocení situace v oblasti lidských práv. Na základě zkušeností z této cesty jsme se rozhodli pro podporu tamějších organizací obhajujících lidská práva. Zaměřujeme se především na organizace sdružující představitele indiánských komunit. Hlavním cílem práce v Ekvádoru je nejenom posílit schopnost indiánských komunit bránit svá práva a teritoria, ale také zasadit se o rozvoj organizačních schopností podpořených organizací.

Celý text Méně textu

Novinky