Ústecký kraj

Ústecký kraj

Novinky
© Foto: čvt

V Ústeckém kraji pracujeme především v Ústí nad Labem, Chomutově a Bílině. Působíme na místech, kde se nepříznivé životní podmínky projevují vysokou nezaměstnaností, nemožností zajistit si vhodné bydlení a velkou zadlužeností. Podstatnou část naší práce také tvoří podpora dětí a mladých lidí, kterým nabízíme široké spektrum vzdělávacích služeb.

Podpora dětí

Velkou část naší energie věnujeme dětem a mladým lidem. Pro ty nejmenší provozujeme v Ústí a Chomutově předškolní kluby, ve kterých se děti připravují na úspěšný vstup na základní školu. Těm, které již do školy chodí a potřebují z určitých důvodů podpořit, nabízíme individuální či skupinové doučování. Pro mladé lidi, kteří právě opouštějí základní školu a vstupují na některou ze středních škol, je určeno kariérní poradenství. Kromě toho provozujeme v Ústí a Bílině nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které nabízejí bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času.

Podpora dospělých

Podstatou naší práce je podpora lidí v tíživé sociální situaci, ze které se nejsou schopni vlastními silami dostat. V rámci individuálního poradenství nabízíme pomoc při hledání bydlení, pracovní poradenství, komunikaci s úřady. Rodinné poradenství se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny s dětmi, které pomohou řešit vztahové problémy, nepříznivé životní situace nebo zprostředkovat volnočasové aktivity. Kromě toho také nabízíme dluhové poradenství, které se snaží lidem pomoci z dluhových pastí.

V Ústeckém kraji pomáháme lidem především v Bílině, Chomutově a v Ústí nad Labem.

Projekt MOPED cílí na snížení rizika destabilizace rodin, jejich sociálního vyloučení, a tím rizika odebrání dětí z rodiny do institucionální péče. Pomocí přímé podpory dětem a pečujícím osobám a jejich zapojením v lokální síti podpory sociálních služeb a škol dojde k prevenci těchto negativních jevů. Budou rozvíjeny dovednosti dětí 3–15 let klíčové pro úspěch ve vzdělávání a rodičovské kompetence v oblasti vzdělávání a socializace. Projekt lokalizovaný do Ústí nad Labem podpoří 300 osob, z nich 150 obdrží podporu vyšší než 40 hodin. Více informací najdete tady.

Celý text Méně textu

Novinky