Laos

Laos

© Foto: Tomáš Ďuraňa

V Laosu se od roku 2023 aktivně podílíme na zavádění systémů včasného varování (tzv. Early Warning Systems). Tyto systémy pomáhají varovat místní obyvatele před blížícími se povodněmi, a přispívají tak k ochraně jejich životů a majetku. V Laosu postupně zavádíme systémy, které jsme už nasadili v sousední Kambodži – tam už fungují po celé zemi.

Laos je výrazně ovlivněn dopady změny klimatu. V posledních letech jsou zde stále četnější a intenzivnější extrémní povětrnostní jevy. Stále běžnější jsou ničivé povodně, zejména v centrálních a jižních oblastech podél řeky Mekong. Tento region čelí mnoha přírodním rizikům, včetně záplav, sucha, tropických bouří, sesuvů půdy a epidemií. Významné jsou také každoroční záplavy řeky Mekong a jejích přítoků, které tvoří důležitou součást tradičního života obyvatel Laosu. Odhaduje se, že do roku 2030 bude povodněmi ovlivněno až 40 000 obyvatel.

Místním komunitám a úřadům pomáháme posilovat odolnost vůči katastrofám způsobeným povodněmi. Prostřednictvím inovativních technologií a strategických partnerství zlepšujeme šíření včasných a přesných varování před povodněmi. Tím snižujeme dopady na zranitelné populace a omezujeme ztráty na životech a majetku.

V Laosu zavádíme a vylepšujeme systém EWS1294, vyvinutý v Kambodži, který bude sloužit jako nástroj pro šíření varování před povodněmi. Ve spolupráci s národními a lokálními úřady zajišťujeme hladkou integraci EWS do stávajících systémů včasného varování a další komunikační infrastruktury.

V Laosu pomáháme koordinovat projekty, které snižují rizika ničivých katastrof. Zaměřujeme se na nejzranitelnější oblasti a podporujeme spolupráci mezi zainteresovanými stranami. Před dopady ničivých povodní tak chráníme životy a majetek místních obyvatel.

Celý text Méně textu