Nikaragua

Nikaragua

Novinky
© Archiv Člověka v tísni

Nikaragua nepatří mezi země, které plní přední stránky evropských novin. Platí však, že situace v Nikaragui se s ohledem na lidská práva v posledních letech postupně zhoršuje. I přesto, že ústava neumožňovala prezidentovi opakovaně nastoupit do úřadu, byl Daniel Ortega zvolen i ve druhém volebním období. V roce 2014 pak byla ústava změněna tak, že umožňuje prezidentovi, aby byl zvolen na libovolný počet období a zároveň mu dává přímou kontrolu nad armádou a policií. 


Nejen kvůli této ústavní změně a rozsáhlé perzekuci opozice obhájil prezident Ortega v roce 2016 svůj mandát již potřetí. Stejně jako v minulých letech nebylo ani v tomto případě zahraničním pozorovatelům umožněno monitorovat průběh voleb. Většina médií v zemi je v rukou státu, nebo je vlastní vládě naklonění podnikatelé. Také prostor pro nezávislé nevládní organizace se neustále zmenšuje. 

Státní univerzity těmto organizacím například nedovolují organizovat přednášky pro studenty. V reakci na tuto situaci jsou v zemi stále častěji slyšet hlasy vyjadřující se proti současné vládě. Těm, kdo se chtějí účastnit demonstrací, je zakázáno cestovat do míst protestů a demonstranti jsou násilně rozháněni.

Podpora občanské společnosti

V Nikaragui se prostor pro činnost nezávislých občanských organizací stále zmenšuje. Zaměřujeme se proto na práci s nevládním sektorem a nezávislými nevládními organizacemi, kterým jsou kladeny překážky pro jejich působení. 

Nejčastější formou pomoci jsou malé granty, které poskytujeme místním partnerům na realizaci jejich vlastních projektů. Jedním z nejvýznamnějších projektů v Nikaragui, který se s naší podporou realizuje, je lidskoprávní filmový festival Cine MÁS. Máme dlouholetou zkušenost s organizací festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, podporujeme proto MÁS nejen finančně, ale poskytujeme organizátorům školení a předáváme jim své know-how. Další projekty jsou zaměřeny například na rozvoj kritického myšlení mládeže nebo na zlepšení postavení žen ve společnosti.

Mezinárodní podpora

Vzhledem k tomu, že situace v Nikaragui je většině Evropanů zcela cizí, pomáháme občanským organizacím šířit informace o jejich práci a politické situaci v zemi. Podporujeme cesty představitelů občanské společnosti na různá mezinárodní setkání, jejichž cílem je získání širší podpory pro politiku obrany práv v zemi. 

Celý text Méně textu

Novinky