Nikaragua

Nikaragua

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

V dubnu 2018 vypukly v Nicaragui občanské bouře způsobené sociální nerovností a zneužíváním moci, které vyústily v hlubokou politickou a ekonomickou krizi a vedly k masívnímu porušování lidských práv. Tato restriktivní opatření proti jakékoli formě opozice rozpoutala jednu z největších migračních vln v novodobé historii země, především do destinací jako Kostarika a Spojené státy.

Vzhledem k tomu, že demokratické podmínky v Nikaragui se od roku 2018 neustále zhoršují, velké množství organizací a jednotlivců bylo nuceno zemi opustit. Do listopadu 2023 byl zrušen právní status téměř 3 500 organizací, 26 univerzit bylo uzavřeno. To vedlo nejen k velké ztrátě ekonomických hodnot, ale také ke zrušení prostoru pro kritické myšlení a rozvoj dovedností pro občanské aktivisty.

Pro ty, kteří zůstávají v zemi, je prioritou bezpečí. Ti demokratičtí smýšlející jednotlivci, kteří v zemi zůstali, jsou nuceni pracovat za velmi omezených okolností, protože jakákoli forma opozice je považována za nezákonnou. Každým dnem ubývá lidských, technických a ekonomických zdrojů pro rozvoj občanské společnosti.

Jak pomáháme

Přímá pomoc politicky pronásledovaným

S ohledem na pronásledování, sledování, věznění a mučení, kterému jsou obránci lidských práv v Nikaragui vystaveni, máme program psychosociální péče, kterým podporujeme nikaragujské aktivisty, kteří se stali oběťmi porušování lidských práv a jiných typů zneužívání. Tento program má specializovaný pracovní tým pro duševní zdraví, který již poskytl pomoc více než 600 osobám. Kromě toho nikaragujským obráncům lidských práv nabízíme právní pomoc, bezpečnostní poradenství a podporu v nouzi.

Podpora občanské společnosti

Nikaragujské organizace v zemi i v exilu čelí při své práci na obranu lidských práv mnoha obtížím. Poskytujeme jim proto veškerou technickou a administrativní podporu, nabízíme školení managementu, mikrogranty na rozvoj lidskoprávních projektů. V reakci na rostoucí cenzurou a nedostatek svobody projevu jsme rovněž posílili podporu nezávislým médiím a novinářům. 

Celý text Méně textu

Novinky