© Archiv Člověka v tísni

V dubnu 2018 se po téměř 60 letech vlády Castrů na Kubě do čela země dostal čelní představitel kubánské Komunistické strany, Miguel Diaz-Canel. Pro Kubu je to historický předěl, v každodenní praxi se ale zase tolik nemění: Raúl Castro, který byl u moci od roku 2006, si ponechal úlohu generálního tajemníka Komunistické strany, z níž může nadále kontrolovat dění v zemi. Diaz-Canel je navíc Castrem vybraný nástupce a neočekává se, že by přinesl ve vedení země zásadní změny.  

Dodržování základních práv uvedených ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN zůstává na Kubě na zdaleka nejhorší úrovni v celé Latinské Americe. Týká se to především práva na svobodu přesvědčení a projevu a svobodu pokojného shromažďování a sdružování. Každý měsíc je krátkodobě zadrženo několik stovek aktivistů. Rozhlas, tisk i televize podléhají absolutní kontrole státu a řada nezávislých médií je blokována. Internet je pro většinu lidí nedostupný. Lidem kritickým vůči režimu vláda zakazuje cestovat. 

Podpora občanské společnosti

Intenzivně se věnujeme podpoře občanské společnosti na Kubě. Připravujeme školení, na kterých experti z různých zemí a oborů předávají své zkušenosti.

Díky blízké spolupráci s partnery na ostrově se můžeme soustředit na zvyšování profesionality a transparentnosti projektů nezávislých skupin. S naší podporou se učí vyhodnocovat potřeby svých komunit a sami reálně pomáhat. Každých šest měsíců udělujeme malé granty s cílem posílit jejich činnost. V minulosti jsme například podpořili tisk nezávislých novin, semináře o lidských právech, ekologické projekty nebo činnost klubu spisovatelů.

Velkou pozornost věnujeme nezávislým novinářům a agenturám na Kubě. Podporujeme je v jejich profesionálním úsilí poskytovat kubánským občanům kritické informace a jejich prostřednictvím se současně snažíme informovat širokou evropskou veřejnost a média o situaci na ostrově.

Kubánský novinář HF na naše pozvání dorazil do České republiky na desetidenní kurz video žurnalismu. Od svého návratu na Kubu nepřetržitě natáčí reportáže věnující se hlavnímu dění na ostrově. Reportáže šíří vypálené na CD, nabízí je zahraničním médiím a zveřejňuje na YouTube, kde mají až desetitisíce zhlédnutí. Podmínky pro jeho práci jsou však komplikované – jako nezávislý novinář pracuje v ilegalitě ze svého malého bytu v Havaně a je pravidelně sledován a konfrontován státní bezpečností.

Přímá pomoc perzekvovaným

Režim na Kubě změnil svůj přístup k opozičním aktivistům, který nyní spočívá hlavně v drobných, zato neustálých represích a v krátkodobém zatýkání.

Přímá pomoc politicky perzekvovaným je na Kubě od roku 2013 organizována především prostřednictvím sítě aktivistů EYE on CUBA. Členové této sítě podporují ve své komunitě lidi, kteří čelí politickému pronásledování a šikaně ze strany státu, i jejich rodiny. Pomáhají jim materiálně a zprostředkovávají jim právní a psychologickou pomoc. Aktivistům z EYE on CUBA poskytujeme materiální a finanční prostředky, organizujeme pro ně školení a podporujeme jejich advokační aktivity. V období 2012 - 2016 jsme poskytli právní a psychologickou pomoc v celkem 4 712 případech.

Více o případech porušování lidských práv na www.eyeoncuba.org.

Advokační aktivity

Usilujeme o informování široké veřejnosti i představitelů zejména evropských vlád a institucí o skutečném dění na Kubě. Cílem je udržovat povědomí o skutečném stavu lidských i občanských práv na „ostrově svobody“ a vyzývat Evropskou unii a členské státy k odpovědnému přístupu v zahraniční politice.

V těchto aktivitách využíváme také celoevropskou síť neziskových organizací EU Cuba Network, jíž jsme zakládajícím členem.

Anglicko-španělský server Cubalog.eu uveřejňuje články a fotografie z Kuby od nezávislých kubánských novinářů. Dvakrát do roka vydáváme jeho tištěnou verzi.

Chcete vědět, co se děje na Kubě? Čtěte: Cubalog.eu.

Celý text Méně textu

Novinky

Další