Kuba

Kuba

Jak Člověk v tísni pomáhá na Kubě

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

V posledních letech prošla kubánská společnost dynamickými změnami. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez je prezidentem Kubánské republiky od 10. října 2019 a od roku 2021 působí jako první tajemník Komunistické strany Kuby. Za jeho vlády došlo k nárůstu nespokojenosti a zhoršování životních podmínek kubánských občanů.

K významnému posunu na Kubě došlo po sociálních nepokojích v roce 2021, poznamenaných masivními protesty z 11. července. Tyto protesty byly výsledkem široké nespokojenosti a způsobily významnou sociální mobilizaci. Byly zadrženy stovky aktivistů a následné represe, které postihly naprosto kontrolovaná státní, stejně tak jako nezávislá média, vedla k zablokování nebo k odchodu exilu různých nezávislých médií. Nedostatek zdrojů a omezené možnosti komunikace přispěly ke značné sociální nespokojenosti, která pramenila především z nedostatku svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání, jakož i svobody projevu a pokojného shromažďování a sdružování.

Jak pomáháme

Podpora občanské společnosti

Organizujeme individuální a skupinová školení s odborníky a poskytujeme technickou a finanční pomoc pro školení a rozvoj aktivit a projektů, a to jak na Kubě, tak mimo ni. Dvakrát ročně vyhlašujeme konkrétní výzvy k podpoře projektů, přidělujeme drobné dotace na zintenzivnění činnosti organizací. 

Projekty, které jsme dosud financovali, zahrnují různé iniciativy včetně vydávání nezávislých novin, pořádání seminářů o lidských právech nebo ekologických projektů a osvětových kampaní o genderovém násilí.

Jedním z hlavních pilířů programu je prosazování svobody tisku. Proto na Kubě rozšiřujeme naši podporu nezávislým novinářům a agenturám. Pomáháme jim v jejich profesionálním úsilí o poskytování kritických informací kubánským občanům a pracujeme na tom, abychom o situaci na ostrově informovali širokou veřejnost i evropská média.

Přímá pomoc pronásledovaným

Kubánský režim změnil svou strategii vůči opozičním aktivistům, která nyní spočívá především v rafinované, neustálé represi a krátkodobém věznění novinářů a aktivistů.

K přímé pomoci politicky pronásledovaným dochází na Kubě od roku 2013 především prostřednictvím sítě aktivistů EYE on CUBA (www.eyeoncuba.org). Členové této sítě podporují ve své komunitě jednotlivce a jejich rodiny, kteří jsou vystaveni politickému pronásledování a obtěžování ze strany státu. Poskytují jim materiální a zajišťují právní a psychologickou pomoc. Aktivistům EYE on CUBA poskytujeme také materiální a finanční prostředky, pořádáme školení a podporujeme jejich právní zastupování.

Náš program psychosociální pomoci hraje na Kubě klíčovou roli při řešení psychické stránky jednotlivců a komunit. Vyškolení odborníci a členové komunity spolupracují, aby poskytli tolik potřebnou emocionální a psychologickou podporu těm, kteří jsou vystaveni stresovým situacím, včetně politických a sociálních tlaků. Řešením těchto potřeb duševního zdraví přispívá program k celkové stabilitě kubánské společnosti a zajišťuje, že jednotlivci mají přístup k podpoře a péči, kterou potřebují.

Právní zastupování a advokační aktivity

Snažíme se informovat širokou veřejnost a zejména představitele evropských vlád a institucí o skutečné situaci na Kubě. Chceme zvýšit povědomí o skutečné situaci v oblasti lidských a občanských práv na „ostrově svobody“ a apelovat na Evropskou unii a její členy, aby ve své zahraniční politice uplatňovali vůči Kubě odpovědný přístup.K těmto aktivitám využíváme celoevropskou síť neziskových organizací, jejímž jsme zakládajícím členem EU Cuba Network. 


Celý text Méně textu

Novinky