Ukrajina

Ukrajina

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Ruská agrese proti zbytku Ukrajiny zahájená v únoru 2022 změnila nejen život v celé zemi, ale nutně musela od základů proměnit i naši práci.

Na začátku našeho působenií v roce 2003 jsme podporovali nezávislé občanské aktivisty, kteří bojovali proti korupci a zmenšování občanského prostoru. Po revoluci v roce 2014, zvané rovněž Revoluce důstojnosti, jsme v oblasti boje proti korupci pokračovali a zaměřili se na podporu oblastních watchdogových organizací, které monitorovaly čerpání veřejných rozpočtů.

Jak pomáháme

Ruská totální invaze naši činnost radikálně proměnila. Od prvního dne invaze jsme pomáhali aktivistům, novinářům a obráncům lidských práv přesídlit do bezpečnějších regionů a tím jim umožnit pokračovat v jejich práci. 

Zahájili jsme také grantový program zaměřený na podporu organizací působících v oblasti dokumentace válečných zločinů a na podporu nezávislých médií, jejichž finanční situace se dramaticky zhoršila v důsledku finanční krize způsobené invazí. 

Začali jsem rovněž ve velkém organizovat rehabilitační pobyty, abychom pomohli aktivistům a novinářům zotavit se z traumatu a pokračovat v práci v terénu.

Celý text Méně textu

Novinky