Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Plzeňská pobočka vznikla v roce 2005. Smyslem místního působení je zprostředkovat naše aktivity v Plzeňském kraji. Jádrem činnosti pobočky je poskytování sociálně integračních služeb lidem v nepříznivých životních situacích. Vedle toho však realizujeme také informační projekty, vzdělávací a kulturní aktivity pro veřejnost.

Podpora dětí

Velkou část naší energie věnujeme dětem a mladým lidem. Pro ty nejmenší provozujeme v Rokycanech předškolní klub, ve kterém se děti připravují na úspěšný vstup na základní školu. Těm, které již do školy chodí a potřebují z určitých důvodů podpořit, nabízíme individuální či skupinové doučování. A pro ty nejstarší je tu kariérní poradenství.

Podpora dospělých

Podstatou naší práce je podpora lidí v tíživé sociální situaci, ze které se nejsou schopni vlastními silami dostat. V rámci individuálního poradenství nabízíme pomoc při hledání bydlení, pracovní poradenství, komunikaci s úřady, aj. Rodinné poradenství se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny s dětmi, které pomohou řešit vztahové problémy, nepříznivé životní situace nebo zprostředkovat volnočasové aktivity. Kromě toho také nabízíme dluhové poradenství, které se snaží lidem pomoci z dluhových pastí. Zaměřujeme se také na pomoc obětem trestných činů, v rámci resocializačních programů se snažíme podporovat v úspěšném návratu i lidi, kteří opouštějí brány nápravných zařízení. Návaznou činností pobočky jsou preventivní aktivity, zejména informační kampaně.

Spolupráce se samosprávou

Plzeňská pobočka se také snaží spolupracovat s místní samosprávou a podílet se na formulování regionální sociální politiky. Příkladem této spolupráce bylo v minulosti zpracování krajské aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit, kterou si objednal Plzeňský kraj. Ve spolupráci s místními organizacemi a institucemi se snažíme podílet na vytváření takového společenského prostředí, ve kterém mají rovné šance na sociální vzestup i lidé žijící z různých důvodů na okraji.

Informace o našich aktuálních projektech naleznete ZDE.
regiony, ve kterých člověk v tísni působí v plzeňském kraji:

Domažlicko, Horšovskotýnsko, Klatovsko, Nýřansko, Plzeňsko, Přešticko, Rokycansko, Stodsko, Stříbrsko a Tachovsko.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Navštivte konferenci o domácím násilí

Navštivte konferenci o domácím násilí "Šance řešit tuto společně"

Podpora dětí na Plzeňsku: O prázdninách za poznáním i zábavou

Podpora dětí na Plzeňsku: O prázdninách za poznáním i zábavou

Výhledy 2021 očima pracovnic služby podpora vzdělávání

Výhledy 2021 očima pracovnic služby podpora vzdělávání

Největší chybou je chovat se tak, jako by dluh neexistoval. Tím se nevyřeší

Největší chybou je chovat se tak, jako by dluh neexistoval. Tím se nevyřeší

Radkova rodina se styděla si o zapůjčení počítače říct

Radkova rodina se styděla si o zapůjčení počítače říct

Pod nátlakem vykonavatelů během mobiliární exekuce se paní Stela ještě více zadlužila

Pod nátlakem vykonavatelů během mobiliární exekuce se paní Stela ještě více zadlužila

Další