Arménie

Arménie

S Arménií jsou spojeny počátky zahraniční humanitární pomoci České republiky i samotného Člověka v tísni. Poprvé zde Češi pomáhali po ničivém zemětřesení v roce 1988. Od roku 2003 zde má Člověk v tísni stálou misi, díky které již vyškolil stovky učitelů nebo podpořil téměř 10 000 lidí v rámci prevence odchodu lidí ze země.

V roce 1988 otřáslo severozápadní částí země devastující zemětřesení, které mělo desetitisíce obětí. Skupina pražských studentů tehdy vyhlásila sbírku na pomoc. Do Arménie dopravili 50 tun materiálu a zároveň vznikl základ skupiny, jejíž členové později stáli u zrodu společnosti Člověk v tísni. Podívejte se na záznam vzpomínkového večera.

Od pádu Sovětského svazu a války v 90. letech se Arménie stále potýká s ekonomickým útlumem, izolací a porušováním lidských práv. Nezaměstnanost a slabé sociální zabezpečení nutí obyvatele odcházet za prací do zahraničí. Z celkových deseti milionů Arménů jich žije na území své rodné země jen asi třetina. Od roku 2003 proto řešíme nelegální migraci a pomáháme Arménům navracejícím se domů. Poskytovali jsme jim právní i sociální poradenství a vytvářeli pro ně nová pracovní místa.

Dnes v Arménii pomáháme především zlepšovat přístup lidí k zaměstnání a rozvíjet komunitní a rurální cestovní ruch. Stále podporujeme repatriaci a znovuzačlenění navrátilců a budujeme kapacity mladých lidí. V rámci podpory lidských práv spolupracujeme s lokálními organizacemi na promítání dokumentárních filmů o lidských právech.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Další