Source: https://www.flickr.com/photos/trocaire/33270699668/
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Honduras

Novinky
© Foto: Trocaire/Garry Walsh

V Hondurasu, jedné z nejchudších zemí Latinské Ameriky, dochází k rozsáhlému porušování lidských práv. Od zmanipulovaných prezidentských voleb na konci roku 2017 prochází země politickou krizí. Mnoho lidí, kteří proti výsledkům voleb protestovali, bylo zadrženo a fyzicky napadeno. Někteří byli zabiti. Od převratu v roce 2009 je situace velmi špatná především v oblasti práv žen a práv na půdu. Je pravděpodobné, že pod vedením současného autoritářského prezidenta se bude dále zhoršovat.


Podpora občanské společnosti

Člověk v tísni začal v Hondurasu pracovat v roce 2016 poté, co jej o pomoc požádal tamní nezávislý novinář. Po zhodnocení, v jakých oblastech bychom svou zkušeností mohli zemi nejlépe přispět, jsme postupně začali pracovat s tamní občanskou společností, především s lidmi, kteří pomáhají v problematických či marginalizovaných oblastech. Naším hlavním cílem je podpora obránců lidských práv a nevládních organizací, které usilují o ochranu rovnosti pohlaví, a těch, které vystupují proti těžebnímu průmyslu, kvůli němuž jsou často násilně vystěhovávány celé komunity.

Do konce roku 2017 jsme navázali spolupráci s několika nevládními organizacemi v Hondurasu. Díky naší podpoře tak například mohla své vysílání začít profesionalizovat místní rozhlasová stanice, která se jako jediná v regionu zaměřuje na citlivá témata týkající se lidských práv, včetně práv na půdu. Toto rádio funguje díky velmi omezené finanční podpoře obyvatel vesnic, kteří ho poslouchají. S naší pomocí dokázali navíc vybudovat kapacity pro dobrovolníky, zlepšit kvalitu vysílání a dokonce vymyslet vizi do budoucna, která jim umožní dále se vyvíjet a vysílat více programů.

Celý text Méně textu

Novinky