Rumunsko

Rumunsko

Novinky
© Archiv Člověka v tísni

České krajanské vesnice v rumunském Banátu, ve kterých dnes žije asi 2 000 obyvatel, tvoří unikátní kulturní fenomén. Jejich dlouholetá izolovanost vedla ke konzervaci českého jazyka, zvyků i tradičních způsobů obdělávání půdy a hospodaření. Rumunsko však patří k nejchudším zemím Evropy, což se odráží i na kvalitě života v této krajanské komunitě. Člověk v tísni zde pomáhá od roku 2000.

Veškeré aktivity v Banátu soustředíme na řešení problému odchodu české komunity z Rumunska do České republiky. Vesnice opouštějí především mladí lidé, kteří však mají zkreslené představy o životě v ČR. Většinou dokončili pouze základní vzdělání a mají problémy s uplatněním na trhu práce. Rozvíjíme proto šetrný cestovní ruch, a pomáháme tak vytvářet pracovní příležitosti přímo v krajanských vesnicích. To vše při maximálním zachování kulturních hodnot komunity v Banátu a jejích zvyklostí.

V minulosti jsme také pomáhali zlepšit místní poškozenou infrastrukturu: budovali jsme či opravovali cesty, vodovody nebo školy ve vesnicích. Pomohli jsme s opravami cest do všech českých vesnic, se stavbou nové školy ve Svaté Heleně, opravou školy na Eibanthale, vybavením počítačových učeben ve školách a opravou vodovodů na Bígru a v Rovensku.


Více informací o českých vesnicích v rumunském Banátu včetně turistických informací najdete na www.banat.cz.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky