Rumunsko

Rumunsko

České krajanské vesnice v rumunském Banátu, ve kterých dnes žijí asi dva tisíce obyvatel, tvoří unikátní kulturní fenomén. Nacházejí se v horách nad Dunajskou soutěskou a jsou obklopeny obyvatelstvem srbského a rumunského původu. Jejich dlouholetá izolovanost vedla ke konzervaci českého jazyka, zvyků i tradičních způsobů obdělávání půdy a hospodaření. Rumunsko ovšem patří k nejchudším zemím Evropy, což se odráží i na kvalitě života v této krajanské komunitě. To přispívá k ekonomickému vystěhovalectví, které ohrožuje samotnou existenci vesnic v moderní globalizované době.

Krajanům v Banátu pomáháme od roku 2000 v rámci dlouhodobého projektu financovaného českou vládou. V počátečních letech plynuly investice především do zlepšení poškozené infrastruktury – do výstavby či opravy cest, vodovodů a škol ve vesnicích. Byly opraveny cesty do všech českých vesnic, vybudována nová škola ve Svaté Heleně, opravena škola na Eibanthale, vybudovány počítačové učebny ve školách, vybudovány vodovody na Bígru a v Rovensku.

Od roku 2004 se pozornost zaměřuje na pomoc při vytváření pracovních míst. Cílem projektu je vytvořit v krajanských vesnicích pracovní příležitosti srovnatelné s těmi, jaké by rumunští Češi měli v České republice. To vše při maximálním zachování kulturních hodnot komunity v Banátu a jejích zvyklostí.

Veškeré aktivity v Banátu soustřeďujeme na řešení problému vystěhovalectví české komunity z Rumunska do České republiky. Vesnice opouštějí především mladí lidé, kteří však mají zkreslené představy o životě v ČR. Většinou dokončili pouze základní vzdělání a jejich uplatnění na trhu práce je proto problematické. Vytváření pracovních příležitostí přímo ve vesnicích vytváří pro mladé přijatelnou ekonomickou alternativu k vystěhovalectví.

Více informací o českých vesnicích v rumunském Banátu včetně turistických informací najdete na www.banat.cz.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Koordinátor Člověka v tísni byl v Banátu napaden majitelem čtyřkolky

Koordinátor Člověka v tísni byl v Banátu napaden majitelem čtyřkolky

Druhý dech mizejícího světa?

Druhý dech mizejícího světa?

Za Čechy do rumunského Banátu. Drsný život v srdci kouzelné přírody

Za Čechy do rumunského Banátu. Drsný život v srdci kouzelné přírody

Festival v Banátu přivítal přes 700 návštěvníků

Festival v Banátu přivítal přes 700 návštěvníků

Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně