Turecko

Turecko

V důsledku války v Sýrii žije v Turecku velké množství uprchlíků, jejichž potřeby stále stoupají. Proto jsme tam začali v únoru 2016 poskytovat pomoc.

Konflikt v Sýrii vedl od roku 2011 k útěku více než 4,8 milionů obyvatel za hranice a dalších 6,3 milionu lidí se stalo uprchlíky ve vlastní zemi. V sousedním Turecku, Libanonu, Jordánsku, Iráku a Egyptě teď žije 98 % syrských uprchlíků. Turecko v současnosti registruje asi 2,97 milionu syrských uprchlíků a hostí jich tak největší podíl na světě.

Více než třetina syrských uprchlíků v Turecku jsou děti ve věku 5 - 17 let. Měly by chodit do školy, ale přístup ke vzdělání má méně než polovina z nich. Stejně jako v jiných hostitelských zemích i v Turecku stojí syrským dětem v cestě ke vzdělání řada překážek. Patří mezi ně jazyková bariéra, sociální vyloučení, špatné možnosti dopravy a chudoba.

Mnoho rodin si školné a náklady na dojíždění nemůže dovolit a před vzděláním upřednostňuje urgentnější potřeby jako jídlo a elektřinu. Část lidí odešla ze Sýrie jen s věcmi, které mohli odnést na zádech, a proto jsou mnozí nuceni hledat obživu za jakoukoliv cenu. Taková situace pak negativně zasahuje celou rodinu bez ohledu na věk. Děti často musí pracovat a cestou ke zmenšení ekonomického tlaku na rodinu bývají v extrémních případech i dětské sňatky.

Vzdělávací programy pro děti syrských uprchlíků

Ve spolupráci s místními tureckými úřady jsme začali v únoru 2016 podporovat pět dočasných vzdělávacích center pro děti uprchlíků v provincii Hatay na jihovýchodě země. Dosud jsme podpořili více než 1 586 studentů prostřednictvím školních pomůcek a 105 učitelů prostřednictvím vzdělávacích materiálů. Zahájili jsme také psychologickou podporu a sociálně integrační aktivity pro děti, abychom tak mohli plně podporovat jejich zdravý rozvoj a vzdělávání.

Celý text Méně textu

Novinky

Bezplatnou dopravou do škol podporujeme děti syrských uprchlíků

Bezplatnou dopravou do škol podporujeme děti syrských uprchlíků

Člověk v tísni dopravuje vrtulníkem materiál na provizorní přístřeší stovkám nepálských rodin odříznutých v horských vesnicích

Člověk v tísni dopravuje vrtulníkem materiál na provizorní přístřeší stovkám nepálských rodin odříznutých v horských vesnicích