Turecko

Turecko

Novinky
© Archiv Člověka v tísni

V Turecku žije největší počet uprchlíků a žadatelů o azyl na světě, v září 2020 se zde nacházelo přes 4 miliony lidí hledajících azyl nebo útočiště – 3,6 milionu z nich byly Syřané.

Na základě bohatých zkušeností z tohoto regionu se nyní snažíme pomoci dosáhnout trvalého řešení, které by lidem na útěku pomohlo. Zároveň se zaměřujeme na podporu turecké hostitelské komunity, zvláště pak na pomoc těm nejohroženějším dětem, ženám i mužům.

Zemětřesení v Turecku a Sýrii

Šestého února 2023 zasáhlo jihovýchodní Turecko a severozápadní Sýrii ničivé zemětřesení o síle 7,8 Richterovy škály. Zahynulo kolem 44 000 lidí, zcela zničeny byly celé čtvrti a rozsáhlá infrastruktura.

Hned druhý den po otřesech jsme začali v postižených oblastech distribuovat materiální pomoc, rozdávali jsme teplá jídla, oblečení, stany, benzin do vyprošťovací techniky. Vyhlásili jsme také sbírku SOS zemětřesení Sýrie a Turecko, na níž jsme k 1. 3. 2023 vybrali 91 milionů korun.

Aktuality o zemětřesení

Přispějte do sbírky SOS zemětřesení Sýrie a Turecko!


Počátky naší činnosti v Turecku

Člověk v tísni zahájil svou činnost v Turecku v roce 2014 v provinciích Gaziantep, Sanliurfa, Hatay a Kilis. V současné době se věnujeme hledání dalších způsobů, jak řešit potřeby ohrožené části populace. Opíráme se o naše zkušenosti a stávající příležitosti v Turecku a spolupracujeme s místními i mezinárodními partnery, dárci a vládními i nevládními subjekty. Ambicí našich projektů v Turecku je pracovat na následujících cílech:

  • Aktivity zaměřené na ochranu cílí jak na uprchlíky pod mezinárodní nebo dočasnou ochranou, tak na obzvlášť ohrožené členy hostitelské komunity (zahrnují informace o právním rámci, zvyšování povědomí o právech a povinnostech, lepší přístup k službám, mobilní dosah, ochranu poskytovanou individuálním osobám a další).
  • Udržitelná obživa a životní prostředí jako přístup k naší práci v Turecku se zvláštním ohledem na ženy a mládež v kontextu tržních trendů. Poskytujeme pomoc při hledání zaměstnání obecně, ale také se věnujeme školení na základě potřeb trhu, programům stáží, formalizaci zaměstnání, vytváření obchodních příležitostí a v neposlední řadě se zaměřujeme také na propojení ekonomického růstu a udržitelnosti z hlediska životního prostředí.
  • Sociální a ekonomická inkluze marginalizovaných a ohrožených komunit (menšin, lidí s postižením, svobodných matek) je nesmírně důležitá. Je potřeba, aby se plně rozvinul potenciál těchto lidí a oni se stali plnohodnotnou součástí a aktivními členy společnosti.
  • Sociální soudružnost, dialog a pokojné soužití mezi tureckými státními příslušníky a uprchlickou komunitou.
  • Klimatická opatření a udržitelnost z hlediska životního prostředí, zkoumání inovativních přístupů v boji s naléhavými problémy v oblasti životního prostředí a s cílem zmírnit dopady klimatické změny. Sem patří například vytváření „zelených“ pracovních míst, přijetí přístupů šetrných k životnímu prostředí v rychle se rozvíjejících průmyslech, zelené iniciativy na úrovni obcí a přeshraniční předávání znalostí.
Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky