DR Kongo

Demokratická republika Kongo

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

V DR Kongo usilujeme společně s místní komunitou a partnery o zmírnění podvýživy. V regionech zasaženým konfliktem zlepšujeme přístup k základním potřebám jako je pitná voda, základní hygiena a zdravotní péče. Zaměřujeme se také na zvýšení odolnosti ke klimatickým změnám, zemědělství, distribuci peněž a potravinovou bezpečnost.

Náš tým pracuje v odlehlých oblastech země, zejména v provincii Jižní Kivu na východě DR Kongo, kde nejsou dostupné silnice a kam je možné se dostat pouze pěšky nebo humanitárními vrtulníky. Pomoc v oblasti nám komplikuje také působení ozbrojených skupin.

Bojujeme s podvýživou u dětí a těhotných i kojících žen. Soustředíme se na prevenci i následnou léčbu ve zdravotních centrech. Ohroženým dětem poskytujeme terapeutickou výživu. Prevence spočívá v osvětě a předávání znalostí o pestré stravě. Pořádáme ukázkové lekce vaření z místně dostupných surovin. Zároveň školíme personál v místních zdravotnických centrech o podvýživě a poskytujeme těmto zařízením terapeutické jídlo nebo mléko.

Opravujeme zdroje pitné vody, latríny, sprchy a skládky, abychom zlepšili hygienické podmínky v zasažených oblastech. V rámci těchto aktivit poskytujeme také potravinovou a finanční pomoc. Společně s našimi partnery poskytujeme ucelenou zdravotnickou péči zasažené populaci. Kromě zajištění přístupu k pitné vodě také stavíme vodní zdroje, latríny, sprchy a místa na schraňování odpadu pro zdravotnická centra.

V Jižním Kivu jsme se pustili také do ekologických projektů. Podpořili jsme výrobu dřevěného uhlí z bambusu, který se vysazuje kolem cest kvůli jejich zpevnění a v současnosti testujeme, zda je uhlí vyrobené z bambusu vhodnou alternativou pro běžné dřevo z lesů, které se běžně používá. Začali jsme stavět také pece. Kromě toho jsme společně s partnerskými organizacemi součástí výzkumného projektu na snížení odpadů při distribuci humanitární pomoci.

Naše pomoc od roku 2008

V DR Kongo působíme od roku 2008 a každoročně pomáháme statisícům lidí. Jsou to zejména oběti táhlého konfliktu – ať už vysídlené obyvatelstvo nebo komunity sužované chudobou.

Obyvatele v provinciích Jižní Kivu a Maniema podporujeme přes 15 let. Kromě našich projektů zaměřených na prevenci podvýživy jsme pomáhali místním v oblasti zemědělství. Rozdávali jsme sazenice a farmářské náčiní a společně s experty jsme místní farmáře školili, jak tyto nástroje používat (tyto aktivity i nadále probíhají v oblasti Lemera).

Prostřednictvím finanční podpory jsme pomohli řadě vysídlených a ohrožených lidí. Zlepšili jsme také hygienické podmínky v několika zdravotnických zařízeních. Zajistili jsme lepší přístup k pitné vodě pro několik domácností a učinili opatření na předejití nemocem, které způsobuje špatná voda. Ve spolupráci s dalšími organizacemi jsme usnadnili přístup ke zdravotní péči těm nejohroženějším lidem.

I přes své obrovské přírodní bohatství patří DR Kongo mezi státy s nejvyšším počtem lidí žijících pod hranicí chudoby. Dlouhá léta zde trvá humanitární krize, kterou OSN řadí mezi největší na světě. Politická nestabilita a špatná bezpečnostní situace brání celkovému rozvoji země. První (1996-1997) a druhá (1998-2003) válka si vyžádaly na 3,8 milionu obětí a způsobily vysídlení velké části obyvatel. V současnosti je podle Mezinárodní organizace pro migraci v DR Kongo přes 7 milionů vnitřně vysídlených uprchlíků, většina ve východní části země.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky