Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko je země stepí a pouští, země s drsným podnebím a nejřidším osídlením na světě. To dosahuje v průměru pouhých dvou obyvatel na kilometr čtvereční. Hlavním zdrojem obživy venkovských obyvatel je kočovné pastevectví. Po rozpadu SSSR se mongolská ekonomika zhroutila. V poslední době sice země díky nerostnému bohatství zažívá hospodářský růst, i přesto ale žije pod hranicí chudoby více než čtvrtina obyvatel.

Začali jsme v Mongolsku pracovat během zimy na přelomu let 2009 a 2010, kdy zemi postihly nezvykle kruté mrazy zvané dzud. Zasaženým rodinám pastevců jsme poskytli humanitární pomoc, díky které mohly obnovit své zemědělské živnosti a připravit se na další očekávané tuhé zimy.

Od roku 2011 máme v Mongolsku stálou misi. Naše projekty podporují udržitelný rozvoj, střední odborné vzdělávání i zlepšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb v odlehlých venkovských oblastech. Významné jsou také naše aktivity na podporu utváření občanské společnosti.

Vzhledem k výzvám, kterým Mongolsko čelí ve spojitosti s rapidně se rozšiřující těžbou nerostných surovin, postupující dezertifikací a deforestací, znečištěním ovzduší a prolínáním zájmů politických a ekonomických elit, budou naše další aktivity směřovat především k ochraně životního prostředí a udržitelnému nakládání s přírodními zdroji.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Mongolsko se zotavuje z šestiměsíční zimy

Mongolsko se zotavuje z šestiměsíční zimy

Pomoc Mongolsku zasaženému dzudem

Pomoc Mongolsku zasaženému dzudem

Dzud v Mongolsku zabíjí dobytek

Dzud v Mongolsku zabíjí dobytek

České mobilní ambulance pomáhají v mongolských stepích

České mobilní ambulance pomáhají v mongolských stepích

Zvířata jsou zesláblá a umírají

Zvířata jsou zesláblá a umírají

Člověk v tísni pomáhá na východě Mongolska

Člověk v tísni pomáhá na východě Mongolska

Další