Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko je země stepí a pouští, země s drsným podnebím a nejřidším osídlením na světě. To dosahuje v průměru pouhých dvou obyvatel na kilometr čtvereční. Hlavním zdrojem obživy venkovských obyvatel je kočovné pastevectví. Po rozpadu SSSR se mongolská ekonomika zhroutila. V poslední době sice země díky nerostnému bohatství zažívá hospodářský růst, i přesto ale žije pod hranicí chudoby více než čtvrtina obyvatel.

Podle odhadu NSO a Světové banky dosáhla míra chudoby v Mongolsku v roce 2016 29,6 %, což je zvýšení o 8,0 procentních bodů oproti míře chudoby v roce 2014. Člověk v tísni začal v Mongolsku pracovat během zimy na přelomu let 2009 a 2010, kdy zemi postihly nezvykle kruté mrazy zvané dzud. Zasaženým rodinám pastevců jsme poskytli humanitární pomoc, díky které mohly obnovit své zemědělské živnosti a připravit se na další očekávané tuhé zimy.

Od roku 2011 máme v Mongolsku stálou misi. Naše projekty se kromě humanitární pomoci zaměřují na udržitelný rozvoj, zlepšování živobytí na venkově prostřednictvím budování kapacit družstev, zajišťování udržitelnosti, zvyšování kapacit organizací občanské společnosti a místních orgánů, podporu ochrany životního prostředí a zvýšování povědomí o znečištění ovzduší.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Česká pomoc v Mongolsku

Česká pomoc v Mongolsku

Mongolsko se zotavuje z šestiměsíční zimy

Mongolsko se zotavuje z šestiměsíční zimy

Pomoc Mongolsku zasaženému dzudem

Pomoc Mongolsku zasaženému dzudem

Dzud v Mongolsku zabíjí dobytek

Dzud v Mongolsku zabíjí dobytek

České mobilní ambulance pomáhají v mongolských stepích

České mobilní ambulance pomáhají v mongolských stepích

Zvířata jsou zesláblá a umírají

Zvířata jsou zesláblá a umírají

Další