Mongolsko

Mongolsko

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

V Mongolsku pomáháme místním lidem zvládat projevy extrémního počasí a klimatické změny, zlepšovat životy lidí na venkově a podporujeme digitální inkluzi a občanskou společnost.

Kromě humanitární pomoci se v Mongolsku zaměřujeme na udržitelný rozvoj a zlepšení podmínek ve venkovských oblastech. Zvyšujeme povědomí místních podnikatelů a firem o přístupu k financím a možnostech využití zelené energie. Přispíváme tak ke zmírnění environmentálních dopadů v oblasti produkce a distribuce jídla a nápojů. Podporujeme také zpracování a distribuci ovčí vlny jako izolačního stavebního materiálu. Naším cílem je pokrýt celý dodavatelský řetězec, od malých chovatelů ovcí až po malé a střední podniky.

Přispíváme také ke zlepšení kvality ovzduší a zefektivnění využití energie v tradičních komunitách prostřednictvím klimaticky šetrného vaření, vytápění a poskytnutím isolačních produktů a služeb.

Pomáháme také lidem, kteří čelí extrémním projevům počasí. Kruté mrazy, které se nazývají dzud, přichází obvykle jednou za deset let. Nicméně v poslední době se objevují téměř každé dva roky. Obvykle přijdou po velmi suchém létě, které následuje krutá zima. Protože dobytek tyto podmínky často nepřežije, rodiny tak ztrácí zdroj obživy a nemají ani základní potraviny, materiál na vytápění nebo zimní oblečení. Těmto rodinám pomáháme přečkat kruté mrazy a připravit se na ty další.

V Mongolsku podporujeme také místní organizace občanské společnosti a státní autority v oblasti digitalizace a mediální gramotnosti. Pomáháme mongolským neziskovým organizacím a organizacím občanské společnosti s přístupem k mezinárodním fondům a globálním expertům přes platformu CSN pro odpovědné vládnutí.

Naše pomoc v Mongolsku od roku 2008

Naši stálou kancelář jsme v Mongolsku založili v roce 2011. Za tu dobu jsme v rámci téměř 30 projektů pomohli v 19 provinciích, v městských i venkovských oblastech. Naše aktivity byly zaměřené na pomoc v oblasti klimatické změny, udržitelného živobytí, reakce na nečekané události, podporu genderové a sociální inkluze, občanské společnosti a dobrého vládnutí, vzdělávání a rozvoje dovedností. Náš první projekt v Mongolsku byl zaměřen na pomoc rodinám zasaženým džudem v letech 2008/2009.

Lidé v odlehlých oblastech Mongolska mají také omezený přístup k lékařské péči. Proto jsme vybavili záchranky moderními diagnostickými přístroji a odlehlým nemocnicím jsme poskytli ultrazvuky.

Země stepí a pouští

Mongolsko je zemí stepí a pouští s krutým podnebím. Je to také jedna z nejméně obydlených zemí na světě. Po rozpadu Sovětského svazu se mongolská ekonomika zhroutila. Poslední dobou ale hospodářství země roste, a to především díky zásobám minerálů. Nicméně pod hranicí chudoby žije stále více než čtvrtina obyvatel.  

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky