SCHOLA CULTURA – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Datum konání: od 20.3.2020 do 16.5.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Společné vzdělávání, Rozvoj aktivního občanství, Komunikace ve škole, Ostatní

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 40

Lektor: Michal Homolka, Adéla Lábusová

Kontaktní osoba: Michal Homolka, michal.homolka@clovekvtisni.cz, tel: 724256180

Čas: viz níže

Kurz je určen učitelům pražských škol a dalším pražským pracovníkům ve vzdělávání.

Během kurzu
  • získáte metodickou podporu pro rozvoj demokratické kultury ve škole
  • s dalšími učiteli budete sdílet příklady dobré praxe i představy o fungování školy
  • vyzkoušíte si aktivizační metody rozvíjející klíčové kompetence žáků a posilující pozitivní klima ve třídě
  • získáte náměty, lekce a hry využitelné v učitelské praxi (při vzdělávání ve společenskovědní oblasti a celkově při výchově žáků)
  • vyzkoušíte si různé formy komunikace (verbální i neverbální)
Po kurzu
  • poskytneme vám dlouhodobou podporu formou pravidelných setkání

Termíny a obsah seminářů v rámci kurzu:

pátek 20. 3.
13:30 - 17:30
1. Vzlet motýla
Seznámení, aktivizační metody do výuky, mapování školy.

sobota 21. 3.
10:00 - 17:00
2. Motýl poletuje moderním světem
Model kompetencí pro demokratickou kulturu, využití moderních technologií.

sobota 4. 4.
10:00 - 17:00
3. Třepetání motýlích křídel ve škole a třídě
Naše ideální škola, motivace, hodnocení, hra např. do třídnické hodiny.

sobota 18. 4.
10:00 - 17:00
4. Motýl se nemýlí
Vhodná komunikace, lektorské dovednosti, média a sociální sítě, kritický přístup k informacím.

pátek 24. 4.
13:30 - 17:30
5. Motýl čeří vodu místního rybníka
Aktivní občanství, komunitní učení, odpovědnost.

sobota 25. 4.
10:00 - 17:00
6. Motýlí pohlazení
Neverbální komunikace (nejen) ve škole, shrnutí dosavadních aktivit.

sobota 16. 5.
10:00 - 17:00
7. Motýl usedá na otevřenou na dlaň
Sdílení našeho snažení, seminář založený na lekcích účastníků.

Kurz Schola Cultura vychází z modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Byl navržen Radou Evropy a je ztvárněn jako motýl, který má pod křídly hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti a kritické porozumění. Proto bude právě motýl vaším průvodcem během celého kurzu.
Někdy necháme motýla poletovat ve výšinách, my však budeme nohama na zemi, abychom učitele podpořili v jejich běžné pedagogické praxi. Zaměříme se na komplexní přístup školy ke kompetencím pro demokratickou kulturu i na konkrétní aktivity spojené s vybranými kompetencemi v práci s žáky. Vyzkoušíme si aktivizační metody využitelné ve výuce a v třídnických hodinách, budeme se věnovat verbální i neverbální komunikaci, kritickému myšlení, otázkám hodnocení a odpovědnosti a dalším oblastem, s nimiž se ve škole setkáváme.

Kurz je zdarma.

Kurz Schola Cultura je určen učitelům pražských škol a dalším pražským pracovníkům ve vzdělávání a je součástí projektu Křídla kompetencí – s motýlem za demokratickou kulturou školy.
Projekt Křídla kompetencí je spolufinancován Evropskou unií. Realizace probíhá v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR .