Války z tepla

Anotace:

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na země globálního Jihu.

Cíle:      

  • Žák popíše na modelovém příkladu možné dopady klimatických změn na země globálního Jihu a formuluje základní problémy, které je třeba řešit
  • Žák ve spolupráci se spolužáky hledá řešení daného problému
  • Žák ve spolupráci se spolužáky vytvoří pravidla diskuze, podle nichž následně diskutuje
  • Žák formuluje konkrétní řešení
  • Žák porovná fiktivní proces s možnými skutečnými událostmi

Čas: 75 minut

Stáhněte si celou lekci
Stáhněte si i přílohu

 

 

Tématické okruhy: práce s postoji, globalizace, vzájemná závislost, životní prostředí

Věk studentů: střední škola