Otevřený dopis ministrovi pro lidská práva ve věci odvolání Martina Šimáčka z pozice ředitele Agentury pro sociální začleňování

Publikováno: 21. 4. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Otevřený dopis ministrovi pro lidská práva ve věci odvolání Martina Šimáčka z pozice ředitele Agentury pro sociální začleňování
©

V Praze, dne 21. dubna 2015

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v návaznosti na Vaše rozhodnutí ze dne 16. dubna 2015, kdy jste odvolal z pozice ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka. Jedním z důvodů byla i aktivita Agentury při projednávání novely školského zákona týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rádi bychom Vám za níže podepsané organizace sdělili, že si velmi vážíme této aktivity ze strany Agentury pro sociální začleňování. Společnými silami mnoha různých organizací se podařilo z návrhu novely odstranit problematické ustanovení k diagnostice mentálního postižení, jakož i k zařazení do speciální školy formou podpůrného opatření. Agentura pro sociální začleňování byla jedním z důležitých aktérů, který upozorňoval na problematičnost příslušných ustanovení novely a podporoval potřebné úpravy, které nakonec byly poslaneckou sněmovnou přijaty.

Zástupci Agentury pro sociální začleňování dlouhodobě prosazují přijímání opatření, která směřují k zajištění spravedlivého přístupu ke vzdělávání všech dětí. Jejich aktivní přístup k podpoře inkluzivního vzdělávání (ať již formou účasti na jednáních, kulatých stolech, připomínkování nově vznikajících právních předpisů atd.) je v rámci státní správy ojedinělý a o to více si jej vážíme. 

Proto nesouhlasíme s Vaším rozhodnutím odvolat Martina Šimáčka z pozice ředitele Agentury, neboť právě on je osobností s mimořádnou odbornou erudicí, která vytrvale podporuje implementaci inkluzivního vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR. Přičemž tato podpora zahrnuje všechny úrovně systému – od podpory jednotlivých škol, po připomínkování návrhů strategických a legislativních dokumentů, zejména těch, jejichž autorem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mimořádného nasazení Martina Šimáčka a jeho kolegů si všichni velmi vážíme, a proto nám přijde nemístné jej uvádět jako důvod k odvolání Martina Šimáčka z pozice ředitele Agentury pro sociální začleňování.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o revokaci Vašeho rozhodnutí.

Předem Vám velmi děkujeme,

Na vědomí:

Bohuslav Sobotka, předseda vlády

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Člověk v tísni, o. p. s.

Stálá konference asociací ve vzdělávání

EDUin, o. p. s.

Liga lidských práv

IQ Roma servis, o. s.

Step by step Česká republika

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Nová škola, o. p. s.

Asistence o. p. s.

Meta – společnost pro příležitosti mladých migrantů

Lumos Česká republika

Vteřina poté

Mgr. Jitka Topičová, ředitelka Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov

Mgr. Vladimír Foist, ředitel Základní školy Poběžovice

Mgr. Jan Korda, ředitel Základní školy a mateřské školy Lyčkovo náměstí

Autor: