Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Publikováno: 21. 3. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami
©

Pracovníci společnosti Člověk v tísni zpracovali Analýzu bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami.

V rámci této analýzy jsme podrobně zkoumali koncepci bytové politiky tří vybraných obcí se zaměřením na její klíčové oblasti, jakými je zejména systém přidělování bytů, řešení dluhů na nájemném, sociální prostupnost bydlení v rámci obce, nebo spolupráce institucí v oblasti bytové politiky. Analytická data jsme doplnili příklady dobré praxe obcí z jiných krajů ČR a návrhy na úpravy systému bytové politiky dotčených měst a doporučeními pro Plzeňský kraj.

Podnětem ke zpracování byl předpoklad, že přístup k uspokojování potřeb obyvatel v oblasti bydlení představuje hlavní příčinu vzniku sociálního vyloučení i efektivní možnost jeho řešení. Zadavatelem analýzy byl Krajský úřad Plzeňského kraje a její zpracování bylo hrazeno z prostředků Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

 

Plzeňský kraj nepatří mezi místa s nejvyšším počtem obyvatel žijících v takzvaných „sociálně vyloučených lokalitách“ nebo „vyloučených romských komunitách“. Přesto zde bylo v roce 2011 identifikováno bezmála třicet takových míst. Daleko větší počet obyvatel kraje, jimž hrozí vyloučení ze společnosti, však žije mimo ně.

Zkušenost jasně ukazuje, že právě přístup obcí k uspokojování potřeb obyvatel v oblasti bydlení představuje hlavní příčinu vzniku tohoto fenoménu i efektivní možnost jeho řešení. Ne všechny obce si ovšem tuto svoji moc uvědomují a ne všichni zastupitelé nacházejí vůli a dostatek politické odvahy potřebné ke změně. Mají s některými nájemníky velmi špatnou zkušenost, a proto ztrácejí vlastní motivaci i podporu svých kolegů (a především voličů) se zlepšováním situace konkrétních lidí a rodin zabývat. Jsou na ně mnohdy oprávněně naštvaní, přesvědčeni, že už si žádnou nabídku nebo podporu nezaslouží. Ve stínu konkrétních negativních zkušeností ztrácejí ze zřetele, že chudoba, sociální vyloučení a jejich případná lokalizace do jednoho domu nebo ulice je současně opakujícím se strukturálním problémem přesahujícím jednotlivé osudy.

Fenomén sociálního vyloučení je trvale řešitelný pouze koncepční veřejnou politikou a ve spolupráci více subjektů. Proto jsme se rozhodli věnovat pozornost bytovým politikám jednotlivých obcí, v nichž se vyloučené lokality nacházejí.

Věříme, že následující text má nejen představitelům zkoumaných samospráv co nabídnout. Jedinečným způsobem totiž kombinuje analýzu a pojmenování faktorů, které nepříznivou situaci v každé obci konzervují nebo brání jejímu účinnému řešení, s ukázkami příkladů možných řešení. Je zajímavé pozorovat, jak odlišný přístup jednotlivé obce uplatňují, jak se řešení, které je v jedné obci považováno za neuskutečnitelné, v jiné obci stává novou nebo dokonce zcela běžnou praxí. A pro inspiraci není třeba chodit daleko…

 

Autor: ČvT