Gruzie

Gruzie

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

V Gruzii podporujeme místní občanskou společnost a gruzínské neziskové organizace. Zlepšujeme také vzdělávací systém a pomáháme ukrajinským uprchlíkům. S pomocí místních akčních skupin přispíváme k rozvoji venkovských oblastí a podporujeme podnikání a udržitelný turismus.

Poskytujeme všestrannou pomoc Ukrajinským uprchlíkům prostřednictvím projektů jako je SOS Ukrajina a v rámci projektu DG Near přispíváme k odolnější občanské společnosti a pomáháme médiím, která ovlivnila válka v Ukrajině. Ve spolupráci s Lichtenštejnskou kanceláří pro zahraniční věci podporujeme odolnost dětí prostřednictvím posilováním sociálních dovedností a znalostí.

V rámci těchto programů poskytujeme víceúčelovou finanční pomoc na různé potřeby, od pomoci dětem, lékařských výdajů nebo zaplacení nájmu. Snažíme se tak pomoci všem, kteří to potřebují. Poskytujeme například psychosociální podporu uprchlíkům a vytvořili jsme bezpečná místa pro děti uprchlíků v Zugdidi a Poti. V neposlední řadě podporujeme ukrajinské organizace občanské společnosti.

V rámci Jednoho světa na školách učíme organizace dovednosti v oblasti mediální gramotnosti, a tím umožňujeme uprchlíkům dostat se k pravdivým informacím i přes nástrahy hybridní války. Tímto se snažíme docílit dlouhodobého pozitivního dopadu na komunity, kterým pomáháme a věříme, že naše snažení přispěje k pozitivním změnám a udržitelnému rozvoji Gruzie.

Podporujeme iniciativy mladých lidí nebo neziskových organizací, které v regionu podporují občanskou společnost. Řada státních škol v regionech napříč Gruzií začala ve výuce používat dokumentární filmy a vyučovat mediální gramotnost.

Naše pomoc v Gruzii od roku 2005

V Gruzii působíme od roku 2005. Založili jsme lokální akční skupiny, v rámci kterých vznikla řada malých podniků v oblasti vzdělávání a turismu. Zaměřili jsme se také na zemědělství, pracovali jsme s výrobci sýru, včelaři nebo vinaři. S farmáři sdílíme příklady dobré praxe, pomáháme jim získat potřebné zdroje a podporujeme v produkci kvalitnějších farmářských výrobků. Založili jsme také kolektivní farmy, které zaměstnávají tisíce lidí. Zaměřujeme se také na zlepšení sociálních služeb a zlepšení přístupnosti pro lidi s postižením.

Během našeho působení v Gruzii jsme se zaměřili na podporu znevýhodněných skupin, jako jsou například dospívající lidé s postižením a bojovali jsme za práva vnitřně vysídlených osob. Vedli jsme také kampaně na podporu pracovních práv a bojovali za férové jednání a stejně příležitosti pro všechny členy společnosti.

Gruzie se potýká s dopady občanské války a konfliktů v Abcházii a Jižní Osetii, s nestabilní politickou situací a vysokou mírou nezaměstnanosti. Kvůli přílivu lidí z Ukrajiny a Ruska po začátku ruské invaze do Ukrajiny se v zemi výrazně zvedly ceny zboží. 

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky