Asistentům pedagoga pomůžou tři desítky nových metodik

Publikováno: 11. 2. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Asistentům pedagoga pomůžou tři desítky nových metodik
© Foto:

Už na jaře budou moci stávající i budoucí asistenti pedagoga (AP) čerpat rady a návody pro svou práci z metodik, které v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR vznikají ve spolupráci Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni. Metodické texty pro asistenty pedagoga jsou vytvářeny jako výstupy jedné z klíčových aktivit celého projektu.

Páteří celé sady metodik práce asistenta pedagoga je celkem deset tzv. velkých metodik, z nichž šest je tematicky směřováno k práci AP u žáků s jednotlivými typy zdravotního postižení nebo znevýhodnění (mentální, tělesné, sluchové, zrakové, narušená komunikační schopnost, poruchy autistického spektra) a čtyři na věkové kategorie u žáků se sociálním znevýhodněním (předškolní vzdělávání, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední vzdělávání). Těchto deset metodických textů detailně rozpracovává katalogy podpůrných opatření, které vznikají v jiné části projektu a nahlíží na ně z pohledu působení AP. Nejsou to tedy jen teoretické učebnice, ale obsahují rovněž řadu podnětných praktických příkladů, námětů apod.

Vedle těchto 10 velkých metodik je vytvářeno i dalších 22 (oproti původně plánovaným 16) tzv. průřezových metodik práce AP, jejichž tematické zaměření vzešlo z ankety uspořádané mezi samotnými asistenty pedagoga a které tak reagují na jejich aktuální potřeby pramenící z praxe. Mezi nejvíce požadovaná témata patří spolupráce AP s učitelem, klima třídy, komunikace a práce s třídou, profesní rozvoj AP.

Na tvorbě všech 32 metodických textů se podílelo více než 80 autorů pocházejících jak z akademické sféry, tak i z oblasti státní správy, pedagogické a speciálněpedagogické praxe, stejně jako samotných asistentů pedagoga. Od září do prosince byly texty vyvěšené na webových stránkách projektu k veřejnému ověřování v praxi. Prostřednictvím elektronického formuláře bylo dosud doručeno více než 700 komplexních hodnocení. Autoři textů připomínky zapracují. Všechny metodiky budou volně dostupné v podobě elektronických knih na webových stránkách projektu, 10 velkých metodik práce AP bude rovněž vydáno tiskem.

 

Autor je speciální pedagog.

 

Článek vyšel v pátém čísle časopisu Škola All inclusive, který vznikl v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, jenž je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Autor: Jiří Langer