Asore osm let poté - dvě nové školní budovy

Publikováno: 4. 9. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Asore osm let poté - dvě nové školní budovy
© Foto:

Škola v Asore byla úplně první, kterou Člověk v tísni v rámci sbírky Postavme školu v Africe zbudoval. V malé vesničce poblíž jihoetiopské Alaby stojí již od roku 2005.

Osm let poté visí v kanceláři ředitele Workechi Shukury stále dopisy od skautů, které tehdy děti do Etiopie posílaly. „Chtěl bych poděkovat Člověku v tísni, skautům a České republice za to, že nám takto pomohli. Co tu škola stojí, mnoho se toho změnilo,“ říká pětatřicetiletý Workecho. A má pravdu.

 „Původně tu Člověk v tísni ve spolupráci se Skautem postavil dvě nové budovy a jednu zrekonstruoval,“ vysvětluje ředitel. Dvě stě místních žáků ale mohlo vychodit jen první čtyři ročníky. Pokud chtěli pokračovat, museli chodit do jiných, často vzdálených škol.

Učitelé proto využili toho, že dostali od Člověka v tísni také celkem 9ha pozemků, které využívají jako školní polnosti. „Pěstujeme hlavně teff. Ročně ho sklidíme kolem 4 tun,“ vysvětluje Workecho. Za sklizeň škola utrží nějaké peníze na trhu, navíc místní lidé přispívají do společného fondu. Tímto způsobem si v Asore vydělali na stavbu dalších školních budov. Loni byla dokončena budova, která nyní slouží pro výuku 5. a 6. ročníku, a právě teď se staví nové učebny pro 7. a 8. ročník.

Nově přistavěné objekty jsou budovány z místních materiálů, tedy především ze dřeva a hlíny, ale je skvělé, že lidé v Asore nejenže školu přijali za svou, ale jsou ochotní ji dále rozšiřovat. „V budoucnosti bychom ještě chtěli přistavět ještě knihovnu,“ svěřuje se s plány Workecho.

V roce 2009 se Člověk v tísni do Asore vrátil a pomohl zde dokončit 5 km dlouhé potrubí, které přivádí pitnou vodu z hloubkového vrtu přímo ke škole. Díky tomu může vyučování pokračovat i v období sucha. Zejména dívky, které zde tradičně chodí s těžkými nádobami pro vodu, nemusí totiž kvůli této náročné povinnosti přerušovat či dokonce ukončovat školní docházku.

Dnes ve škole studuje celkem 300 žáků. Učí se fyziku, matematiku, společenské vědy, výtvarnou výchovu, angličtinu a amharštinu.

Vzdělání, které děti dostanou v této škole, pak slouží celé jejich rodině. Rodiče dětí jsou často negramotní, jejich děti je učí nejen číst a psát, ale předávají jim také znalosti, které se naučily ve škole. Například jak lépe obdělávat pole.

Více o projektu stavby škol v Etiopii se dozvíte na www.skolavafrice.cz.

Autor: