BANKOVNÍ ÚČTY NAŠICH SBÍREK

BANKOVNÍ ÚČTY NAŠICH SBÍREK

10. 10. 2017

Chcete-li nám dar zaslat přímo na bankovní účet, máte možnost. Níže najdete seznam všech našich účtů.

Svůj příspěvek si můžete odečíst z daní zde.


Projekt                                         Číslo účtu

SOS Libanon                                 54333345/0300

SOS Svět                                        72377237/0300

SOS Česko                                     37893789/0300

Hlavní dárcovský účet                 76327632/0300

Lepší škola pro všechny             25511552/0300

SOS Sýrie & Irák                           92329232/0300

Pomoc Ukrajině                           93209320/0300

Klub přátel                                    445544/0300

Skutečná pomoc                          33593359/0300

Postavme školu v Africe              222444555/0300

Sbírka Banát                                  59445944/0300

Jeden svět na školách                  261340628/0300

Sociální programy v ČR               208850426/0300

SOS Povodně Česká republika   72027202/0300Autor: ČvT