Díky prostředkům EU pomůže Člověk v tísní spolu s partnery 100 000 lidí v oblasti bojů na východní Ukrajině

Publikováno: 24. 9. 2021 Doba čtení: 7 minut
Díky prostředkům EU pomůže Člověk v tísní spolu s partnery 100 000 lidí v oblasti bojů na východní Ukrajině
© pin

Konsorcium ACCESS je skupina nevládních humanitárních organizací, která již pátým rokem koordinuje své projekty s podporou Evropské unie, aby poskytla klíčovou humanitární pomoc civilistům žijícím na obou stranách kontaktní linie ve východní části Ukrajiny. Tato spolupráce umožňuje pomoci více lidem a poskytovat výrazně širší spektrum služeb pro lidi, kteří žijí v oblastech bojů.

Sedm let trvající konflikt na východě Ukrajiny těžce dopadl na životy milionů obyčejných Ukrajinců žijících na obou stranách 427 km dlouhé kontaktní linie, která dělí region na oblasti pod kontrolou vlády a mimo ni. Mnoho rodin a přátel bylo násilně rozděleno a nemohou se setkávat ani navštěvovat. Bylo narušeno obchodní spojení. Mnoho podniků přišlo o zakázky nebo zkrachovalo. Celé oblasti se ocitly v chudobě. Třetinu potřebných v Donbasu tvoří starší lidé, což z krize na východní Ukrajině činí jednu z "nejstarších" humanitárních krizí na světě. Dopad pandemie COVID-19 vytvořil další tlak na trpící obyvatelstvo.

Členové konsorcia ACCESS Člověk v tísni, ACTED ve spolupráci s IMPACT Initiatives, Help Age International (HAI), Médicos del Mundo (MdM) a Right to Protection (R2P) s podporou EU Humanitarian Aid budou i nadále poskytovat humanitární pomoc s cílem zmírnit utrpení lidí žijících na obou stranách dělící linie. V roce 2022 chtějí partneři pomoci nejméně 96 097 lidem prostřednictvím širokého spektra služeb jako je zdravotní péče včetně péče o duševní zdraví a psychosociální podpory, podpory v oblasti zajištění vody, sanitace a hygieny; obnova přístřeší a zazimování či poskytování hotovosti a poukázek na pokrytí potravinových a dalších základních potřeb prostřednictvím projektu financovaného Evropskou agenturou civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO) ve výši 5,6 milionu EUR.

"Díky ACCESS se naší rodině dostalo potřebné pomoci. V zimě jsme dostali uhlí, což byla velká úleva, protože kvůli bojům nemáme plyn, kterým bychom mohli v chladném období vytápět naše domy. Kromě toho mou postiženou matku podporuje dobrovolník a sociální pracovnice, kteří nás pravidelně navštěvují. V těžkém období pandemie COVID-19 jsme navíc obdrželi hygienické potřeby, které naše rodina tolik potřebuje. Jsme rádi, že humanitární organizace nadále podporují rodiny, jako je ta naše, které zůstaly v osadách, odkud většina lidí odešla," říká Iryna, obyvatelka Marinky poblíž kontaktní linie.

Současně budou partneři konsorcia spolupracovat s 35 až 50 organizacemi na Ukrajině s cílem zlepšit humanitární reakci a dále zvyšovat povědomí o probíhajícím konfliktu. Konsorcium bude rovněž pokračovat v obhajobě zájmů u vnitrostátních a mezinárodních rozhodovacích orgánů s cílem zajistit, aby byly uspokojeny základní potřeby obyvatelstva postiženého konfliktem a aby se humanitární pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují.

"Civilisté na východě Ukrajiny nadále trpí důsledky konfliktu trvajícího již více než sedm let. COVID-19 situaci těch nejohroženějších ještě zhoršil. EU při nich nadále stojí a vyzývá k tomu, aby jim byla věnována pozornost. Díky spolupráci EU a konsorcia ACCESS se lidem na Ukrajině bude i nadále dostávat tolik potřebné podpory," říká Janez Lenarčič, komisař EU pro krizové řízení.

Konzorcium ACCESS

V roce 2017 se skupina nevládních humanitárních organizací rozhodla spolupracovat při poskytování humanitární pomoci: Člověk v tísni (ČvT), Médicos del Mundo (MdM), ACTED ve spolupráci s IMPACT Initiatives, Help Age International (HAI) a Right to Protection (R2P). Konsorcium ACCESS od té doby s podporou Evropské unie pomohlo více než 260 000 lidem. Partneři konsorcia ACCESS získali velké zkušenosti se společnými humanitárními intervencemi na Ukrajině, které byly založené na důkladné znalosti potřeb lidí a porozumění celkovému kontextu.

Program na období 2021-2022

Program 2021-2022 bude stavět na minulých letech spolupráce mezi partnery. Díky využití doplňujících se souborů dovedností členů a umožnění výměny osvědčených postupů a zkušeností bude konsorcium ACCESS s podporou Evropské unie pokračovat v poskytování včasné a zásadní humanitární pomoci, a to v Luhanské a Doněcké oblasti.

- Podpora v podobě peněžních prostředků a poukázek pomůže více než 3 500 ženám, mužům a dětem uspokojit jejich základní potřeby informovaným, plnoprávným a důstojným způsobem. Nejméně 1 300 lidí v nouzi v oblasti nekontrolované vládou (NGCA) bude mít přístup k potravinám a hygienickým potřebám.

- Pomoc s přístřeším pro přibližně 1 900 lidí v odlehlých komunitách. Potřeby v tomto sektoru jsou stále vysoké a tato pomoc umožní obnovu domů poškozených konfliktem prostřednictvím lehkých a středně těžkých oprav a dodávku uhlí těm nejpotřebnějším v doněcké NGCA, aby jim pomohla zvládnout drsné ukrajinské zimní podmínky.

- Projekty v oblasti vody, sanitace a hygieny (WASH) v GCA i Luhansk NGCA poskytnou náhradní díly, vybavení, palivo a materiál, které sociální služby potřebují k zajištění vody, jakož i služeb likvidace odpadních vod a pevného odpadu pro postižené komunity. Prostřednictvím WASH bude podpořeno více než 11 500 osob.

- Zdravotní programy pro téměř 26 000 mužů, žen a dětí. Tyto programy zahrnují služby primární zdravotní péče (PHC), služby duševního zdraví a psychosociální podpory (MHPSS) a sexuálního a reprodukčního zdraví (SRH), bezplatné léky a hotovost za doporučení (doprava a lékařská vyšetření v centrech sexuálního zdraví), jakož i budování kapacit pro prevenci a reakci na násilí na základě pohlaví (GBV).

Partneři konsorcia ACCESS

Člověk v tísni (ČvT): Člověk v tísni je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě, která se zaměřuje na humanitární pomoc, rozvoj, spolupráci, lidská práva a sociální integraci. ČvT působí na Ukrajině dlouhodobě od roku 2003 a po vypuknutí konfliktu v srpnu 2014 byl schopen poskytnout okamžitou humanitární pomoc. ČvT realizuje řadu nouzových intervencí v oblasti potravin, nouzových prostředků, přístřeší, ochrany, zdrojů obživy, WASH, zdravotnictví a hotovosti podél a na obou stranách kontaktní linie.

Médicos del Mundo (MdM) je mezinárodní nezávislá humanitární organizace, která usiluje o to, aby se právo na zdraví stalo skutečností pro všechny lidi, zejména pro oběti humanitární krize. MdM v současné době provozuje dvě mobilní jednotky v Luhanské oblasti a výjezdovou jednotku v Doněcké oblasti, které poskytují komplexní péči (primární zdravotní péče, duševní zdraví a sexuální a reprodukční zdraví) v lokalitách poblíž kontaktní linie. V Luhanské a Doněcké oblasti poskytuje MdM podporu zdravotnickým orgánům prostřednictvím darů zdravotnického vybavení a materiálu a školení místního zdravotnického personálu.

ACTED je francouzská humanitární organizace působící v 37 zemích a podporující více než 16 milionů příjemců po celém světě. Na Ukrajině je ACTED přítomna od roku 2015 a poskytuje nejohroženějším lidem mimořádnou peněžní pomoc, která jim pomáhá zajistit potraviny, zazimování a další základní potřeby. V roce 2020 zahájila ACTED program ekonomického rozvoje s cílem vytvořit pracovní příležitosti a ekonomické posílení marginalizovaných osob. Společně s místními orgány ACTED rovněž realizuje intervence zaměřené na snižování rizika katastrof. V neposlední řadě ACTED společně se svým globálním partnerem IMPACT Initiatives podporuje plánování a poskytování humanitární pomoci.

IMPACT initiatives  je přední think-and-do tank se sídlem v Ženevě. Společně se sesterskou organizací ACTED a UNOSAT zahájil IMPACT v roce 2010 iniciativu REACH, která poskytuje podrobné údaje, včasné informace a hloubkové analýzy z kontextu krizí, katastrof a vysídlení, jež jsou podkladem pro reakci na pomoc a rozhodování založené na velmi přesných datech. Od roku 2016 vede iniciativa REACH každoroční meziagenturní hodnocení humanitárních potřeb, které slouží jako podklad pro přehled humanitárních potřeb a plány na Ukrajině. Iniciativa REACH rovněž poskytuje průběžnou podporu při správě informací a budování kapacit humanitárních agentur a klastrů.

HelpAge International (HAI) HelpAge International (HAI) má jedinečné poslání podporovat starší lidi na celém světě, aby se domohli svých práv, postavili se diskriminaci a překonali chudobu, aby mohli vést důstojný, bezpečný, aktivní a zdravý život. HAI otevřela svou kancelář na Ukrajině v listopadu 2014 a jejím hlavním cílem je poskytovat komplexní psychosociální podporu starším lidem postiženým konfliktem, posilovat jejich odolnost a poskytovat jim mechanismy zvládání stresu. Toho je dosahováno prostřednictvím dvou složek - psychosociální podpory a poskytováním dostatečných informací.

Právo na ochranu (R2P) je celoukrajinská nevládní organizace, která se zabývá ochranou práv žadatelů o azyl, uprchlíků, osob bez státní příslušnosti a bez dokladů, jakož i vnitřně vysídlených osob a osob postižených konfliktem. Organizace usiluje o zmírnění dopadů ozbrojených konfliktů, represivních režimů a přírodních katastrof na své příjemce. Právo na ochranu toho dosahuje tím, že chrání práva, poskytuje pomoc a pomáhá vytvářet podmínky nezbytné pro bezpečný a důstojný život.

Civilní ochrana a humanitární pomoc EU: Evropská unie a její členské státy jsou nejvýznamnějšími světovými dárci humanitární pomoci. Pomoc je výrazem evropské solidarity s lidmi v nouzi na celém světě. Jejím cílem je zachraňovat životy, předcházet lidskému utrpení a zmírňovat ho a chránit integritu a lidskou důstojnost obyvatelstva postiženého přírodními katastrofami i krizemi způsobenými člověkem. Prostřednictvím své agentury Civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO) Evropská unie každoročně pomáhá milionům obětí konfliktů a katastrof. S ústředím v Bruselu a celosvětovou sítí terénních kanceláří poskytuje EU pomoc nejzranitelnějším lidem na základě humanitárních potřeb.

Kontakty:

Lisa Hastert, EU Humanitarian Aid Regional Information Officer, Lisa.Hastert@echofield.eu

Olena Budagovska, ACCESS Consortium Communications focal point, olena.budahovska@peopleinneed.net


Autor: PIN

Související články