Odolnost lidí a výživa

Mali: Odolnost lidí a výživa

Podporujeme zemědělce na venkově v zóně Sahel a prostřednictvím různých činností se zaměřujeme na udržitelné zemědělství a zlepšení možností jejich obživy. Lidé tak mohou lépe čelit problémům, které způsobuje klimatická změna, probíhající konflikty a z toho plynoucí migrace. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Posílení odolnosti a zlepšení živobytí ohrožených domácností v západní části Sahelu v Mali

Posílení odolnosti a zlepšení živobytí ohrožených domácností v západní části Sahelu v Mali

V důsledku dlouholetých konfliktů se humanitární situace v Mali výrazně zhoršila a krize stále pokračuje. Kvůli dopadům probíhajících bojů a klimatické změny narůstá počet vnitřních uprchlíků, kteří jsou vyháněni například suchem a dalšími extrémními projevy počasí a přicházejí tak o zdroje své obživy. Změny související s klimatem nejvíce pociťují právě lidé, kteří se kvůli nim přesouvají na jih země a snaží se uživit zemědělstvím, pastevectvím či rybolovem. Na jihu je tak mnohem vyšší hustota zalidnění a dochází tam častěji ke konfliktům. Probíhající konflikty znemožňují zemi se dále rozvíjet, negativně ovlivňují ekonomiku a přinášejí s sebou také potravinou krizi. V budoucnu lze očekávat, že dopady klimatické změny velmi zasáhnou sever Mali, kde se budou nadále zvyšovat teploty a snižovat množství srážek. Stále větším problémem bude pro místní obyvatele také nedostatek potravin a kvalitní výživa. Cílem tohoto projektu je posílit odolnost lidí vůči změnám klimatu a konfliktům, zajistit jejich potravinovou bezpečnost a zlepšit živobytí. Tak bude možné přispět k větší stabilitě v regionu a ke snížení vnitřní migrace. Počet lidí, kteří v Mali potřebují humanitární pomoc, vzrostl na 7,2 milionu, což je 35 % populace a toto číslo nadále roste. Jednou z nejzasaženějších oblastí je sever regionu Kayes, který nejvíce trpí změnou klimatu: okresy Yélimané, Diéma a Kayes.
Od roku 2019 společně s naším německým partnerem Welthungerhilfe v Mali realizujeme program zaměřený na zvýšení odolnosti místních obyvatel. Cílem projektu je zlepšit přístup k zemědělské půdě a vodě a s těmito přírodními zdroji šetrně nakládat. Cílem je, že půda bude úrodnější, zlepší se produkce potravin, přístup ke kvalitnějším výrobním prostředkům, službám a místní lidé si vydělají více peněz. V rámci projektu se zaměřujeme také na zpracování potravin, aby nedocházelo k plýtvání, přípravu výživných jídel i to, aby zemědělci dokázali přebytky dobře prodat.
Součástí naší pomoci v Mali je i reakce na krizi způsobenou novým typem koronaviru.

Jak dále pomáháme