Odolnost lidí a výživa

Odolnost lidí a výživa

Zranitelné skupiny obyvatel jako ženy a děti často nejvíce trpí podvýživou a následky přírodních katastrof. Podvyživené děti jsou více náchylné k nemocem a vedou si hůře ve škole, což je následně omezuje v budoucím zaměstnání i osobním životě. To negativně ovlivňuje nejen jednotlivce, ale odráží se to na rozvoji celé země. Také povodně, zemětřesení či tajfuny, které připravují lidi o veškerý majetek, domovy a zdroje obživy, ovlivňují budoucí životy zasažených obyvatel. Dopadům těchto katastrof i podvýživě se při tom dá předcházet.

Miliony dětí na světě přicházejí o možnost využít svůj potenciál jen kvůli tomu, že v raném dětství neměly dostatek živin. Pro boj s podvýživou mají zásadní význam:

  • pestrá strava
  • péče o matku a dítě v těhotenství i po porodu
  • čisté životní prostředí
  • aktivní přístup rodičů a příbuzných; jak žen, tak mužů

Většina komunit, kde pracujeme, se navíc potýká stále častěji s hrozbami, které způsobují klimatické změny a rostoucí urbanizace. Dopadům těchto katastrof a ztrátám na lidských životech se dá předcházet právě posilováním odolnosti místních obyvatel. Pro posílení odolnosti komunit a boj s podvýživou využíváme tzv. vícesektorový přístup. Nevěnujeme se jen jedné oblasti, ale kombinujeme více druhů pomoci najednou například pomocí nástroje Integrated Programming for Improved Nutrition (IPIN). Pomáháme místní samosprávě, organizacím i samotným obyvatelům napříč tematickými sektory, jako je voda a sanitace, dobré vládnutí, gender nebo obživa.

Pracujeme na základě podrobných analýz kontextů dané země a programů podporujících pozitivní změnu chování lidí. Snažíme se dosáhnout dlouhodobé změny k lepšímu. Naše zkušenosti a poznatky následně využíváme k prosazování změn systému na národní i celosvětové úrovni.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

„Do roku 2030 hlad ve světě nezmizí,“ říká studie Global Hunger Index

„Do roku 2030 hlad ve světě nezmizí,“ říká studie Global Hunger Index

Boj s hladem v Zambii. Podpořili jsme drobné zemědělce, kteří kvůli suchu přišli o úrodu

Boj s hladem v Zambii. Podpořili jsme drobné zemědělce, kteří kvůli suchu přišli o úrodu

Boj s COVID-19 v Etiopii

Boj s COVID-19 v Etiopii

Další