Odolnost lidí a výživa

Odolnost lidí a výživa

© Archiv Člověka v tísni

Ohrožené skupiny obyvatel jako ženy a děti často nejvíce trpí podvýživou a následky přírodních katastrof. Podvyživené děti jsou více náchylné k nemocem a vedou si hůře ve škole, což je následně omezuje v budoucím zaměstnání i osobním životě. To negativně ovlivňuje nejen jednotlivce, ale odráží se to na rozvoji celé země. Také povodně, zemětřesení či tajfuny, které připravují lidi o veškerý majetek, domovy a zdroje obživy, ovlivňují budoucí životy zasažených obyvatel. Dopadům těchto katastrof i podvýživě se při tom dá předcházet.

Miliony dětí na světě přicházejí o možnost využít svůj potenciál jen kvůli tomu, že v raném dětství neměly dostatek živin. Pro boj s podvýživou mají zásadní význam:

  • pestrá strava
  • péče o matku a dítě v těhotenství i po porodu
  • čisté životní prostředí
  • aktivní přístup rodičů a příbuzných; jak žen, tak mužů

Většina komunit, kde pracujeme, se navíc potýká stále častěji s hrozbami, které způsobují klimatické změny a rostoucí urbanizace. Dopadům těchto katastrof a ztrátám na lidských životech se dá předcházet právě posilováním odolnosti místních obyvatel. Pro posílení odolnosti komunit a boj s podvýživou využíváme tzv. vícesektorový přístup. Nevěnujeme se jen jedné oblasti, ale kombinujeme více druhů pomoci najednou například pomocí nástroje Integrated Programming for Improved Nutrition (IPIN). Pomáháme místní samosprávě, organizacím i samotným obyvatelům napříč tematickými sektory, jako je voda a sanitace, dobré vládnutí, gender nebo obživa.

Pracujeme na základě podrobných analýz kontextů dané země a programů podporujících pozitivní změnu chování lidí. Snažíme se dosáhnout dlouhodobé změny k lepšímu. Naše zkušenosti a poznatky následně využíváme k prosazování změn systému na národní i celosvětové úrovni.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Další