Odolnost lidí a výživa

Odolnost lidí a výživa

Každé dítě si zaslouží vyrůst ve zdravého dospělého jedince a vést kvalitní a produktivní život. Miliony dětí ovšem přicházejí o možnost využít plný potenciál jen kvůli tomu, že v raném dětství neměly dostatek potřebných živin. Podvýživa vede k dlouhodobému snížení kognitivních kapacit a odolnosti organismu vůči nemocem. Podvyživené děti si vedou hůře ve škole, což je následně omezuje v budoucím zaměstnání i osobním životě. Tomu se ale dá úspěšně předcházet. Co je klíčem? Přístup k pestré stravě, péče o matku a dítě v těhotenství i po porodu, životní prostředí bez výskytu nebezpečných nemocí a aktivní přístup jak žen, tak mužů k výživě dětí.

Ženy a děti jsou často nejvíce zasaženy přírodními katastrofami. Většina komunit, kde pracujeme, se potýká stále častěji s přírodními hrozbami, jako jsou povodně, zemětřesení, sucha a další extrémní přírodní úkazy, které jsou následkem klimatických změn a rostoucí urbanizace. Dopadům těchto katastrof a ztrátám na lidských životech se dá předcházet právě posilováním odolnosti místních obyvatel. Existuje celá řada přístupů, které pomáhají snižovat dopad podobných katastrof nejen na zdraví a životy obyvatel, ale také na jejich majetek, domovy a zdroje obživy, na kterých bývají závislí.

Pro posílení odolnosti komunit a boj s podvýživou proto využíváme tzv. vícesektorový přístup (například pomocí nástrojů, jako je Integrated Programming for Improved Nutrition (IPIN) – pouze v angličtině). Posilujeme kapacity místních zástupců a podporujeme efektivní spolupráci napříč tematickými sektory, jako je voda a sanitace, dobré vládnutí, gender, obživa a životní prostředí. Snažíme se zlepšovat odolnost a výživu lidí v zemích, kde působíme, na základě podrobných analýz kontextů dané země, studií místních podmínek a efektivních komunikačních programů podporujících pozitivní změnu chování. S jasným cílem: dosáhnout změny k lepšímu, která bude dlouhodobá. Poznatky z těchto programů následně využíváme k prosazování systémových změn na národní i celosvětové úrovni.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Angola: Sanitace jako základ zdravého života

Angola: Sanitace jako základ zdravého života

„Díky zeleninové zahrádce dokážu vypěstovat dost jídla, abych se postarala o svojí rodinu,“ říká Immaculée z DRC

„Díky zeleninové zahrádce dokážu vypěstovat dost jídla, abych se postarala o svojí rodinu,“ říká Immaculée z DRC

"Nyní dokážu sama vypěstovat dost jídla pro svých osm dětí"

Další