Udržitelná obživa a životní prostředí

Udržitelná obživa a životní prostředí

V důsledku přírodních katastrof, válečných konfliktů, politické a ekonomické destabilizace nebo vyčerpáním přírodních zdrojů ztrácejí lidé v chudých zemích možnost obživy. Znalosti ke zlepšení obvykle nemají a pomoc ze strany místních státních institucí také chybí. Zásadní roli proto hraje podpora udržitelné obživy a životního prostředí.

Při podpoře obživy obyvatelstva se soustředíme především na zemědělství. V chudých zemích představuje obvykle jediný zdroj živobytí pro velkou část populace a má významný, i když stále podceňovaný, potenciál při snižování celosvětové podvýživy.

Nejčastěji pomáháme chudým farmářům a jejich rodinám: mužům i ženám, kteří mají zájem o zlepšení své zemědělské produkce a jsou ochotni se aktivně zapojit. Usilujeme o to, aby lidé byli soběstační.


Pomáháme zvýšit jejich úrodu a příjmy a zamezit nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů a další zátěži životního prostředí. Zavádíme efektivnější, šetrnější a trvale udržitelné zemědělské postupy. Zároveň podporujeme přístup na trh, prodej lokálních produktů a zvyšování příjmů drobných zemědělců. V neposlední řadě se zaměřujeme také na rozvoj a zvyšování odborného vzdělávání.Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Další