Udržitelná obživa a životní prostředí

Udržitelná obživa a životní prostředí

V důsledku přírodních katastrof, válečných konfliktů či politické a ekonomické destabilizace ztrácejí lidé v chudých zemích možnost obživy. Často o soběstačnost přijdou i proto, že špatným hospodařením vyčerpají dostupné přírodní zdroje. Znalosti ke zlepšení špatné situace obvykle nemají a pomoc ze strany místních státních institucí také chybí.

Proto se při podpoře obživy obyvatelstva soustředíme především na zemědělství, které bývá v chudých zemích jediným zdrojem živobytí pro velkou část populace. Navíc má prokazatelně významný, ačkoliv stále podceňovaný, potenciál ve snižování celosvětové podvýživy.

Své aktivity zaměřujeme na efektivnější, šetrnější a trvale udržitelné zemědělské postupy. Zároveň podporujeme přístup na trh, prodej lokálních produktů a zvyšování příjmů drobných zemědělců. V neposlední řadě se soustředíme také na podporu a zvyšování odborného vzdělávání.

Příjemci podpory našich zemědělsky orientovaných projektů jsou nejčastěji chudí farmáři - muži i ženy, kteří mají zájem o zlepšení své zemědělské produkce a jsou ochotni se aktivně zapojit a pomoci tak své životní situaci.

Naše hlavní cíle při podpoře obživy jsou: 

  • Zajištění soběstačnosti lidí zvyšováním potravinové produkce a příjmů chudých farmářů a jejich rodin. 
  • Ochrana živobytí lidí, kterou provádíme zamezováním nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů a další zátěži životního prostředí.
Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Krmím půdu, říká moldavský farmář Mihai, který přešel na ekologické zemědělství

Krmím půdu, říká moldavský farmář Mihai, který přešel na ekologické zemědělství

Dnes vyrábíme dvacetkrát více vína než dříve, říká Gogita Makaridze z gruzínského družstva Vinařství Terdžola

Dnes vyrábíme dvacetkrát více vína než dříve, říká Gogita Makaridze z gruzínského družstva Vinařství Terdžola

E-shop, který zachraňuje životy

E-shop, který zachraňuje životy

Další