Udržitelná obživa a životní prostředí

Udržitelná obživa a životní prostředí

V důsledku přírodních katastrof, válečných konfliktů, politické a ekonomické destabilizace nebo vyčerpáním přírodních zdrojů ztrácejí lidé v chudých zemích možnost obživy. Znalosti ke zlepšení obvykle nemají a pomoc ze strany místních státních institucí také chybí. Zásadní roli proto hraje podpora udržitelné obživy a životního prostředí.

Při podpoře obživy obyvatelstva se soustředíme především na zemědělství. V chudých zemích představuje obvykle jediný zdroj živobytí pro velkou část populace a má významný, i když stále podceňovaný, potenciál při snižování celosvětové podvýživy.

Nejčastěji pomáháme chudým farmářům a jejich rodinám: mužům i ženám, kteří mají zájem o zlepšení své zemědělské produkce a jsou ochotni se aktivně zapojit. Usilujeme o to, aby lidé byli soběstační.


Pomáháme zvýšit jejich úrodu a příjmy a zamezit nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů a další zátěži životního prostředí. Zavádíme efektivnější, šetrnější a trvale udržitelné zemědělské postupy. Zároveň podporujeme přístup na trh, prodej lokálních produktů a zvyšování příjmů drobných zemědělců. V neposlední řadě se zaměřujeme také na rozvoj a zvyšování odborného vzdělávání.Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Solární panely přinášejí světlo do iráckých tříd⛅

Solární panely přinášejí světlo do iráckých tříd⛅

Zambijci se učí vařit levné recepty, na které se zapomnělo

Zambijci se učí vařit levné recepty, na které se zapomnělo

Nová webová platforma přiblíží obyvatelům Ulánbátaru dopady znečištěného ovzduší na zdraví a život lidí

Nová webová platforma přiblíží obyvatelům Ulánbátaru dopady znečištěného ovzduší na zdraví a život lidí

Další