Udržitelná obživa a životní prostředí

Udržitelná obživa a životní prostředí

V důsledku přírodních katastrof, válečných konfliktů či politické a ekonomické destabilizace ztrácejí lidé v chudých zemích možnost obživy. Často o soběstačnost přijdou i proto, že špatným hospodařením vyčerpají dostupné přírodní zdroje. Znalosti ke zlepšení špatné situace obvykle nemají a pomoc ze strany místních státních institucí také chybí.

Proto se při podpoře obživy obyvatelstva soustředíme především na zemědělství, které bývá v chudých zemích jediným zdrojem živobytí pro velkou část populace. Navíc má prokazatelně významný, ačkoliv stále podceňovaný, potenciál ve snižování celosvětové podvýživy.

Své aktivity zaměřujeme na efektivnější, šetrnější a trvale udržitelné zemědělské postupy. Zároveň podporujeme přístup na trh, prodej lokálních produktů a zvyšování příjmů drobných zemědělců. V neposlední řadě se soustředíme také na podporu a zvyšování odborného vzdělávání.

Příjemci podpory našich zemědělsky orientovaných projektů jsou nejčastěji chudí farmáři - muži i ženy, kteří mají zájem o zlepšení své zemědělské produkce a jsou ochotni se aktivně zapojit a pomoci tak své životní situaci.

Naše hlavní cíle při podpoře obživy jsou: 

  • Zajištění soběstačnosti lidí zvyšováním potravinové produkce a příjmů chudých farmářů a jejich rodin. 
  • Ochrana živobytí lidí, kterou provádíme zamezováním nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů a další zátěži životního prostředí.
Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Díky bioplynkám vzkvétají zahrady a není potřeba chodit na dříví

Díky bioplynkám vzkvétají zahrady a není potřeba chodit na dříví

Dnes vyrábíme dvacetkrát více vína než dříve, říká Gogita Makaridze z gruzínského družstva Vinařství Terdžola

Dnes vyrábíme dvacetkrát více vína než dříve, říká Gogita Makaridze z gruzínského družstva Vinařství Terdžola

E-shop, který zachraňuje životy

E-shop, který zachraňuje životy

Další