Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Datum konání: od 24.9.2019 do 19.11.2019

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 50

Lektor: Lucie Pivoňková, Martina Habrová

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Tři prezenční setkání kurzu:
24. 9. 9:00–17:00
16. 10. 9:00–17:00
19. 11. 2019, 9:00–17:00
+ e-learningová část: 24. 9.  –  19. 11. 2019 - odkudkoliv

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 50 hodin, akreditováno MŠMT, účastníci obdrží certifikát.
 

Témata kurzu:

  • Legislativa školská a sociálně právní ochrany dětí související s prací AP
  • Sociálně znevýhodněné prostředí a rodinné zázemí dětí, spolupráce školy a rodiny
  • Sociálně pedagogické minimum, problematika podpory dětí z prostředí SZN, 
  • Chování dětí, SPUCH a nácvik intervence AP
  • Spolupráce s pedagogem, speciálně pedagogické minimum pro AP (IVP, nápravy, apod.)

Jednou z podmínek pro úspěšné absolvování kurzu je základní znalost práce na PC.

Přihlásit se můžete do 20. 9. Kurz je pro účastníky zdarma.