Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 50

Lektor: Jaroslava Budíková, Zdenko Matula

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Kurz je určen pro asistenty pedagoga na mateřských, základních a středních školách pracujících s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Cíle kurzu
 • Účastníci získají kompetence pro zařazování obsahů, principů a metod práce s dětmi se sociálním znevýhondněním na základních školách, případně na gymnáziích a středních odborných školách.
 • Orientují se v pomůckách potřebných pro nápravy specifických poruch učení a chování.
 • Posílí své kompetence ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí.
 • Dokáží reflektovat vlastní práci/činnosti, komunikovat a spolupracovat s pedagogy.
 • Sebezkušenostní část umožní pedagogům nacvičit si strategie řešení obtížných situací v práci asistenta pedagoga.
 • Účastníci budou chápat příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí.
 • Získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální služby obecně).

 

Obsah kurzu

1. Prezenční setkání  (8 vyučovacích hodin)

 • Komunikace (sebezkušenostní dílna)
 • Spolupráce s pedagogem (sebezkušenostní dílna).

E-learning 1. část (14 hodin)

 • Legislativa týkající se AP
 • Sociálně pedagogické minimum, práce se skupinou/ práce se třídou
 • Chování a projevy dětí a SPUCH
 • IVP a praktická aplikace pro AP
 • Obtíže s rozvojem čtení, psaní, matematických kompetencí a jejich nápravy, pomůcky pro rozvoj trivia

2. Prezenční setkání  (8 vyučovacích hodin)

 • Krokování IVP
 • Práce se skupinou a sociometrie
 • Reakce AP v obtížných situacích při práci s dítětem (sebezkušenostní dílna)

E-learning 2. Část (12 hodin)

 • Sociálně právní minimum pro AP (OSPOD, PPP, SPC apod.)
 • Sociální zázemí dětí a jeho důsledky ve vzdělávání
 • Spolupráce pedagog a AP, metodika práce AP s dětmi se SZN
 • Zásady spolupráce a komunikace s rodinou a komunitou dítěte
 • Case management – případová práce s rodinou, intervence v rodinném prostředí, spolupráce se sociálními službami apod.
 • Obtížné situace v práci s AP, psychohygiena a seberozvoj

3. Prezenční setkání  (8 vyučovacích hodin)

 • Kasuistický seminář
 • Sdílení zkušeností z praxe účastníků


V případě zájmu o kurz kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).