Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - webináře a elearning

Datum konání: od 29.10.2020 do 17.12.2020

Místo konání: Online

Témata: Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 34

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Kurz je kombinací čtyř webinářů (interaktivních setkání prostřednictvím platformy Teams) a samostudia formou e-learningu.

Termíny webinářů:
29. 10. 14:00 - 15:30
12. 11. 14:00 - 15:30
10. 12. 14:00 - 15:30
17. 12. 15:30 - 16:30 konzultace, na kterou se lze po 3.webináři přihlásit lektorce Alexandře Petrů. Odpovědi na Vaše konkrétní dotazy budou probíhat online.

+ e-learningová část: 29.10. - 17.12.2020

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 34 hodin, účastníci obdrží certifikát (certifikát je bez akreditace MŠMT, kurz v online podobě vzhledem k současné situaci nahrazuje prezenční kurz a v této podobě nemá akreditaci MŠMT).
 

Témata kurzu:

  • Legislativa školská a sociálně právní ochrany dětí související s prací AP
  • Sociálně znevýhodněné prostředí a rodinné zázemí dětí, spolupráce školy a rodiny
  • Sociálně pedagogické minimum, problematika podpory dětí z prostředí SZN, 
  • Chování dětí, SPUCH a nácvik intervence AP
  • Spolupráce s pedagogem, speciálně pedagogické minimum pro AP (IVP, nápravy, apod.)

Jednou z podmínek pro úspěšné absolvování kurzu je základní znalost práce na PC, webináře probíhají prostřednictvím platformy Teams, kterou lze otevřít v běžném prohlížeči (není nutné nic stahovat do počítače).

Přihlásit se můžete do 26. 10. 2020
Kurz je pro účastníky zdarma.

Přihlášení na kurz