Filozofie pro děti II.: Hravý dialog a spolupráce

Datum konání: 12.10.2022

Místo konání: Langhans - centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Témata: Filozofie pro děti

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Veronika Endrštová, Petra Skalická

Kontaktní osoba: Veronika Endrštová, veronika.endrstova@clovekvtisni.cz, tel: 603 944 435

KDY: 9:00 - 16:00

Filozofie pro děti II.: Hravý dialog a spolupráce 
V celodenním semináři navážeme na praktickou aplikaci principů metody Filozofie pro děti do výuky tak, aby se do filozofického zkoumání mohl zapojit co největší počet žáků a zároveň posilovali vztahy ve skupině.
Zaměříme se na formy vedení diskuse a vyzkoušíme si techniky, které pomáhají diskusi prohloubit, rozproudit skupinovou dynamiku, či naopak zvýšit soustředění žáků. 
Vyzkoušíme si práci s různými druhy podnětů a otázek, které probudí zvědavost a zájem o diskusi.
Posílíte své dovednosti, jak ustoupit z diskuse tak, aby děti mohly samostatně formulovat své názory. 

Seminář navazuje na Filozofii pro děti I. a je určen pouze jeho absolventům (i z předchozích let). 

Kurz je zdarma díky sbírce SOS Česko.
 

Přihlášení na kurz