Filozofie pro děti II.: Velké otázky o světě

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Globální rozvojové vzdělávání, Filozofie pro děti

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Veronika Endrštová, Petra Skalická

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé.

Tento seminář je vhodné absolvovat po absolvování úvodního semináře Filozofie pro děti I: Svět v otázkách.

Účastníci získají:
  • dovednost vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu
  • dovednost rozvíjet různé dimenze myšlení (spolupracující, angažované, kritické, tvořivé)
  • dovednost pracovat s dětmi a studenty na různé úrovni dovedností potřebných k vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu
  • dovednost vytvořit si vlastní koncepci průřezového tématu, případně spolupracovat na jejím utváření – s důrazem na začlenění metody Filozofie pro děti
  • dovednost aplikovat metody Filozofie pro děti ve vlastní výuce

 

Zájemcům o metodu filozofie pro děti nabízíme jednodenní (8 hodin) nebo dvoudenní (16 hodin) semináře, podle počtu účastníků s jedním nebo dvěma lektory.


V případě zájmu o kurz kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).