Jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci - metoda filozofie pro děti II.

Datum konání: 24.3.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Témata: Filozofie pro děti

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 8

Lektor: Veronika Endrštová, Lucie Pivoňková

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Kurz volně navazuje na Filozofii pro děti I. a jeho cílem je prohloubit porozumění principům metody a praktickou zkušenost při přípravě a realizaci hodin založených na tomto přístupu. Kurz je určen absolventům první části kurzu v jakémkoliv z předchozích termínů. 

Díky kurzu získáte:  

  • Praktické ukázky využití metody v konkrétních předmětech,  

  • Práce s “podněty” vhodnými pro P4C (příběh, předměty, události ad.), 

  • Prohloubení znalosti klíčových metodických kroků a principů, tvorba podnětných otázek,  

  • Prostor pro reflexi vlastní výuky pomocí metody P4C a sdílení úspěchů i obtíží s podobně naladěnými kolegy. 

  • Příručku “Myšlení hrou”, která obsahuje konkrétní aktivity do výuky usnadňující přípravu hodin.  

Podívejte se pro inspiraci na krátké video s Jasonem Buckleyem, bývalým učitelem a zakladatelem portálu www.thephilosophyman.com, který se posledních deset let zabývá Metodou Filozofie pro děti a školením učitelů po celém světě.   
 
Video: Filozofie pro děti - O těžkých otázkách lehce