Jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci - metoda filozofie pro děti II.

Datum konání: 22.10.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Témata: Filozofie pro děti

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 8

Lektor: Veronika Endrštová, Lucie Pivoňková

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 9:00 - 16:00

Kurz volně navazuje na Filozofii pro děti I. a jeho cílem je prohloubit porozumění principům metody a praktickou zkušenost při přípravě a realizaci hodin založených na tomto přístupu. Kurz je určen absolventům první části kurzu v jakémkoliv z předchozích termínů. 

Díky kurzu získáte:  

 • Praktické ukázky využití metody v konkrétních předmětech,  

 • Práce s “podněty” vhodnými pro P4C (příběh, předměty, události ad.), 

 • Prohloubení znalosti klíčových metodických kroků a principů, tvorba podnětných otázek,  

 • Prostor pro reflexi vlastní výuky pomocí metody P4C a sdílení úspěchů i obtíží s podobně naladěnými kolegy. 

 • Příručku “Myšlení hrou”, která obsahuje konkrétní aktivity do výuky usnadňující přípravu hodin.  

Podívejte se pro inspiraci na krátké video s Jasonem Buckleyem, bývalým učitelem a zakladatelem portálu www.thephilosophyman.com, který se posledních deset let zabývá Metodou Filozofie pro děti a školením učitelů po celém světě.   


Video: Filozofie pro děti - O těžkých otázkách lehceÚčastníci získají:  

 • praktické příklady aktivit do hodin a tipy pro jejich vedení 

 • zkušenost s aplikací metody na vybraná témata 

 • porozumění hlavním principům metody v propojení s praxí 

 • aktivity pro rozvoj různých dimenzí myšlení (spolupracující, vnímavé, kritické, tvořivé)  

 • dovednost pracovat s dětmi a studenty na různé úrovni dovedností potřebných k vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu  

 • reflektivní a evaluační nástroje pro sledování posunu kompetencí žáků 

 • prostor pro návrh vlastní hodiny se začleněním metody Filozofie pro děti  

 • příručky Filozofie pro děti ve výuce a Myšlení hrou  

 • osvědčení o účasti 

Kurz je pro účastníky zdarma. Hlásit se můžete do 19. 10. 2020

Přihlášení na kurz