Jak u žáků rozvíjet dialog a spolupráci - metoda Filozofie pro děti (informační webinář pro dlouhodobé zapojení)

Datum konání: 21.10.2020

Místo konání: Online

Témata: Filozofie pro děti

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ

Počet hodin: 2

Lektor: Veronika Endrštová, Kristýna Svatá

Kontaktní osoba: Kristýna Svatá, kristyna.svata@clovekvtisni.cz, tel: 222 350 805

Čas: od 16:00 - 18:00 hod.


„Učitel nemá být jako vysílač, který dětem předává informace. Děti dokáží samy vytvořit společenství, v rámci něhož jsou schopny hledat nejrozumnější odpovědi na nejzapeklitější otázky.“  

To je podle dlouholetého propagátora Filozofie pro děti Jasona Buckleye hlavní poselství této metody, která pomáhá dětem rozvíjet vzájemný dialog a porozumění.   

Zveme vás na úvodní informační webinář, který (v případě vašeho zájmu) odstartuje v roce 2021 celoroční spolupráci mezi metodiky Variant a vámi. Díky průběžné podpoře účastníci zjistí, jak pracovat s metodou Filozofie pro děti během své výuky, naučí se využívat principy metody pro přípravu svých hodin v rámci libovolných předmětů.  

Metoda vám pomůže: 

 • zapojit do skupinové práce co největší počet žáků a rozvíjet jejich tvůrčí výměnu názorů a spolupráci.  

 • začlenit do výuky fyzické aktivity, které dětem i žákům poskytnou prostor se vyjádřit.  

 • vytvářet otázky, které u dětí probudí zvědavost a zájem o diskusi.  

 • ustoupit z diskuse tak, aby děti samy mohly samostatně formulovat své názory.  

Podívejte se pro inspiraci na krátké video s Jasonem Buckleyem, bývalým učitelem a zakladatelem portálu www.thephilosphyman.com, který se posledních deset let zabývá Metodou Filozofie pro děti a školením učitelů po celém světě.   
 

Na informačním webináři se dozvíte:   

 • Jak se jako škola/ učitelé můžete do kurzu zapojit a jaké jsou podmínky zapojení.   

 • Jakou podporu od nás získáte.  

 • Jak konkrétně bude probíhat spolupráce v kalendářním roce 2021.   

Následné zapojení do spolupráce předpokládá:    

 • Zapojení 3-4 pedagogů z jedné školy (únor 2021 - únor 2022).  

 • Účast na 3 celodenních seminářích.  

 • Průběžné konzultace a schůzky s metodiky Variant.  

 • Práce s metodou ve své výuce, tvorba lekcí do svých předmětů.  

 

Pro další informace kontaktujte Kristýnu Svatou: kristyna.svata@clovekvtisni.cz   

Hlásit se můžete do: 13. 10. 2020

Přihlášení na kurz