Kazuistický seminář – žák s podpůrným opatřením z důvodu odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek

Datum konání: 8.10.2019

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Témata: Komunikace ve škole, Společné vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ

Počet hodin: 6

Lektor: Adéla Lábusová

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 12:00 - 17:00
 
  • Jaká jsou východiska prevence rizikového chování v pedagogické praxi ve vztahu k dětem s potřebou podpůrných opatření z nezdravotních důvodů?
  • Jaké pedagogické metody a přístup uplatňovat ve vztahu k dětem sociálně nebo kulturně znevýhodněným a jak pracovat s heterogenním kolektivem žáků?


Seminář je založený na rozboru kazuistik vycházejících z konkrétní praxe metodiků prevence. Na příkladu příběhů žáků a jejich pedagogů si pojmenujeme základní východiska a předpoklady pro profesionální přístup k práci s heterogenním kolektivem ve vztahu k dětem s potřebou podpůrných opatření z důvodu jiných životních podmínek či odlišného kulturního prostředí, a to jak pro práci s třídním klimatem, tak pro volbu efektivní komunikace a výukových metod. Na videoukázkách z dokumentů vysvětlíme, co je příčinou selhávání těchto dětí, a vyvodíme společně, jaká opatření v oblasti pedagogiky z toho vyplývají. Na příkladu tří kazuistik, seznamujících blíže i s rodinným zázemím, vysvětlíme rozlišení mezi společnými a individuálními specifiky dětí s odlišnými životními podmínkami a představíme vhodné metody a intervence pro řešení selhávání ve vzdělávání.
 

Lektorka: Adéla Lábusová

Vystudovala obory romistika a etnologie na FF UK. Od roku 1999 do roku 2005 se podílela na výzkumech sociálně vyloučených lokalit na východním Slovensku a v českých městech. V letech 2006 – 2009 pracovala v Institutu pedagogicko - psychologického poradenství v projektu, jehož cílem bylo poskytovat v multioborovém týmu komplexní podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu pedagogům těchto dětí. Od roku 2009 dodnes pracuje ve Variantách ve společnosti Člověk v tísni, kde se podílí především na projektech zaměřených na společné vzdělávání, podporu dětí s potřebou podpůrných opatření v oblasti sociálního znevýhodnění a zapojení interkulturních témat do výuky. Spolupracuje příležitostně s FF UK, se Západočeskou univerzitou v Plzni a pedagogickými fakultami v Praze a Ústí nad Labem. Od roku 2019 je na pozici metodičky v Agentuře pro sociální znevýhodnění. Připravuje a lektoruje kurzy, poskytuje metodickou podporu, podílí se na přípravě metodik a zpracovává výzkumy a analýzy.


Hlásit se můžete do: 3. 10. 2019