Kvalita, nebo kvantita? aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce

Datum konání: 17.5.2022

Místo konání: Langhans - centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Globální vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Blanka Zemanová

Kontaktní osoba: Barbora Málková, barbora.malkova@clovekvtisni.cz, tel: 778 411 275

Kdy: 10:00 - 16:30
(12:15 - 13:15 pauza na oběd) 

Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás zajímá, jak jim rozumí a jaký k nim mají vztah? Přemýšlíte nad tím, jak rozvíjet afektivní doménu ve výuce? Jak si stanovit nejen kognitivní, psychomotorické, ale i afektivní cíle? A jak sledovat jejich naplnění?

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni pro vás pořádá zdarma jednodenní seminář globálního rozvojového vzdělávání.
Cílem semináře je představit inovativní metody zaměřené na zjišťování postojů žáků k 5 klíčovým globálním tématům: lidským právům, udržitelnému rozvoji, řešení konfliktů, vzájemné propojenosti a rozmanitosti.

Učitelé, kteří do výuky začleňují aktuální globální témata, tím nejen rozvíjí znalosti žáků, ale především působí na jejich hodnoty, postoje a tím i rozhodování a jednání.
Během semináře „Kvalita, nebo kvantita?“ si vyzkoušíte práci s hodnotícími aktivitami, jejichž cílem je stimulovat diskuzi mezi žáky a v ní zmapovat porozumění a vztah žáků k aktuálním tématům.
Dozvíte se také, jak se zjištěnými údaji dále pracovat – jak plánovat výuku zaměřenou na rozvoj afektivní domény i jak sledovat naplnění afektivních cílů. Seminář je určený učitelům základních a středních škol, pracovníkům neziskových organizací a VŠ studentům.

Přihlásit se můžete do 13. 5. 2022 prostřednictvím modrého pole níže.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na koordinátorku kurzu Barboru Málkovou (barbora.malkova@clovekvtisni.cz, 778 411 275).

Těšíme se na vás!