Labyrint migrace

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Globální rozvojové vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 12

Lektor: Veronika Endrštová, Kateřina Sobotková, Petra Skalická

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními otázkami spojenými s tématem migrace. Seminář na téma migrace. Proč lidé migrují? Jaké to je být migrantem? Příčiny a důsledky migrace, souvislosti mezi globalizací a novodobou migrací, hlavní migrační proudy v současném světě, přínosy a rizika spojená s migrací.