Metoda Filozofie pro děti I.

Datum konání: 26.9.2019

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Témata: Filozofie pro děti

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Veronika Endrštová

Kontaktní osoba: Veronika Endrštová, veronika.endrstova@clovekvtisni.cz, tel: 222 350 805

Čas: 9:00 - 17:00

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. 

Účastníci získají: 

  • dovednost vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu 

  • dovednost rozvíjet různé dimenze myšlení (spolupracující, angažované, kritické, tvořivé) 

  • dovednost pracovat s dětmi a studenty na různé úrovni dovedností potřebných k vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu 

  • dovednost vytvořit si vlastní koncepci průřezového tématu, případně spolupracovat na jejím utváření – s důrazem na začlenění metody Filozofie pro děti 

  • dovednost aplikovat metody Filozofie pro děti ve vlastní výuce 
Hlásit se můžete do: 23. 09. 2019

Podívejte se pro inspiraci na krátké video s Jasonem Buckleyem, který vystudoval filosofii a posledních deset let se zabývá metodou filosofie pro děti.