Příběh Sama – a co bylo dál? (Jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání) 

Datum konání: 22.9.2022

Místo konání: Langhans - centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Témata: Komunikace ve škole, Rozmanitost, Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 4

Lektor: Alexandra Petrů, Adéla Lábusová

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas konání: 09:00 – 13:00

Workshop navazuje na kurzy Příběh Sama a Sam není Sám (z online kurzu Společně k lepší škole) a věnuje se situaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zaměřuje se na faktory, které mohou ovlivňovat naplňování potřeb dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí po návratu do školy po distanční výuce, a na to, jakým způsobem můžeme intervenovat v jejich prospěch a zvyšovat tak jejich školní úspěšnost.
Účast na workshopu není podmíněna absolvováním online kurzů. 

Kurz je zdarma díky sbírce SOS Česko.

Přihlásit se můžete do 20.9.2022