Principy nezraňující komunikace ve škole

Datum konání: 10.10.2023

Místo konání: Langhans - centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Komunikace ve škole, Komunikace

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 8

Lektor: Zdenko Matula

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 9:00 - 17:00
 

Cílem kurzu je pochopení principů partnerské komunikace mezi školou a rodiči žáků, učiteli a žáky a pedagogy navzájem. Účastníci poznají vybrané principy fungování mozku vztahující se ke komunikaci a vzájemnému ovlivňování lidí. Naučí se rozeznat věcnou a vztahovou složku komunikace a jak je ovlivňovat. Budou trénovat komunikaci v běžných situacích, do kterých se dostávají. 

Téma semináře:

  • Reflexe komunikace s rodiči.
  • Představení principů fungování mozku vztahujících se ke komunikaci
  • Reflexe vlastních postojů, stereotypů a návyků, které ovlivňují dosahování porozumění při komunikaci s rodiči.
  • Věcná a vztahová složka komunikace
  • Trénink komunikace
Ohlasy účastníků:
"
Jasné myšlenky, pokusím se zlepšit svou komunikaci."
" Výborná atmosféra, výklad lektora výborný, diskuze nad různými tématy - příklady z praxe."
Stále se snažím při komunikaci s rodiči dostat je na svoji stranu. Učitel není nepřítel, ale pomocná ruka! Srozumitelně vysvětlené fungování mozku. Velmi poutavý výklad. Praktické příklady."

Kurz je pro účastníky zdarma díky sbírce Lepší škola pro všechny.

Hlásit se můžete do 9. 10. 2023

Kapacita kurzu je již naplněna, můžete se přihlásit jako náhradník na kontakt uvedený výše.