Skupinová supervize pro asistenty pedagoga

Datum konání: od 23.1.2020 do 26.11.2020

Místo konání: Liberec - Magistrát města Liberce

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 18

Lektor: Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Termíny: 23.1., 20.2., 19.3., 16.4., 28.5., 18.6., 17.9., 15.10., 26.11., vždy 14.00 - 16.00 hod.

Jde o pravidelné setkávání (jednou měsíčně), kde mohou asistenti pedagoga i školní asistenti sdílet témata, se kterými se ve své profesi setkávají a v bezpečném prostoru tak mohou sdílet obtížné momenty své práce. Zároveň je účastníkům poskytována metodická podpora a tím i možnost jejich dalšího profesního rozvoje. Skupiny jsou uzavřené, což umožňuje kontinuální a systematické práci.