Svět ve výuce aneb úvod do globálního rozvojového vzdělávání

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Globální rozvojové vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Petra Skalická

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Zajímá vás práce se současnými tématy a přemýšlíte o tom, jak je efektivně propojit s výukou předmětů, které učíte? Rádi byste se dozvěděli více o tom, jak souvisí růže a život v okolí jezera Naivasha, či co se skrývá za pojmem virtuální voda? Nebo hledáte způsob, jak si poradit s průřezovým tématem Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech? Prostřednictvím semináře získáte základní orientaci v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV), výchovy ke globálnímu občanství a udržitelnému rozvoji, vyzkoušíte si praktické lekce zaměřené na konkrétní témata a rozvoj dovedností žáků. Poskytneme vám řadu metodických tipů, materiálů a příkladů z praxe.