Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Anotace:

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů škol, které vzdělávají žáky přicházející z různého kulturního prostředí a disponující rozdílnou úrovní českého jazyka. V rámci této aktivity získají účastníci přímou osobní zkušenost se situací, kdy chtějí splnit úkol (tj. v konkrétní situaci zadání určitého úkolu), snaží se ze všech sil úkol splnit, ale nemohou, protože nerozumí stanoveným pravidlům (tj. v konkrétní situaci nerozumí pokynům učitele, formálním ani neformálním pravidlům třídního kolektivu, školního řádu apod.) 

Cíle:

  • zprostředkovat účastníkům pocit vlastní neúspěšnosti při snaze splnit úkol v situaci, kdy každý ve skupině chápe různě předem daná pravidla a přitom je nucen chápat pravidla stejně, jako úspěšní kolegové, aby splnil úkol 
  • uvědomit si, že neúspěšné plnění úkolu neznamená neschopnost jedince, ale nedorozumění při různém chápání pravidel ve třídě, potažmo ve společnosti 
  • rozvíjet schopnost empatie a porozumět způsobu myšlení, chápání a prožívání představitelů různých kultur

Čas: 40 min

Stáhněte si celou lekci

Tématické okruhy: komunikace, spolupráce

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ, střední škola